None
Foto: istockphoto    
Nyheter

Vinterpriser i sommervarmen

av Redaksjonen
12. juni 2018
Snøsmeltingen ble kort og intens. Mai ble tidenes varmeste – og både vindkraft og nedbør glimret med sitt fravær. I sum endte dette med et kraftig løft i strømprisene.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

-Vi hadde en snørik vinter og det skulle normalt ha gitt bra tilsig av smeltevann til kraftmagasinene utover sommeren. Men nå har mye vann rent over demningene og mye av snøen fordampet. Det betyr dessverre høyere priser til forbrukeren. Strømprisen til kundene ligger på 50-60 øre per kilowatt som er på nivå med de kaldeste dagene i februar i år, sier Jan Jansrud som er daglig leder i Gudbrandsdal Energi. Jansrud forteller at det er mange kunder som ringer til kundesenteret og lurer på hva som skjer med strømprisen. 

-Har vi nok vann i magasinene? 

-Magasinfyllingen er ganske normal. Faktisk har vannmagasinene høyere nivåer enn normalt for årstiden, men beregninger viser at snømengden i fjellene er mye lavere enn den pleier å være. I sum blir det altså mindre tilgjengelige vannressurser i Norge neste vinter, slik det ser ut nå, såfremt vi ikke får mye nedbør utover høsten sier Jansrud. 

Dobbel pris 

Vanligvis er forsommeren en periode med prisfall på strøm, på grunn av lavere forbruk og mye snøsmelting. Men årets maimåned får den høyeste gjennomsnittlige strømprisen siden 2011, ifølge tall for Oslo-området på Nord Pool-børsen.

-De siste ukene har prisen vår på spot holdt seg på vinterpriser, og den vil fortsette å være stabilt høy, ifølge prognosene. Det er rett og slett eksepsjonelt høyt, forteller Jan Jansrud. Han ber Ola og Kari nordmann trøste seg med at de i hvert fall har et lavt strømforbruk for tiden. -De høye temperaturene har naturlig nok dempet forbruket av strøm til oppvarming. Vi ser nå at våre kunder bruker omtrent halvparten så mye strøm som i vinter, sier Jansrud. Det betyr at til tross for høye strømpriser reduseres strømregningene betraktelig.

Og det ser ikke ut til at prisene vil gå ned med det første. 

– Med den snøsmeltingen vi venter, ser vi ut til å få 10 terawattimer (TWh) for lite vannkraftressurser i Norge rundt midten av juni, sier senioranalytiker Olav Johan Botnen i Wattsight. 10 terawattimer tilsvarer det årlige strømforbruket i nesten 500.000 norske hjem. I Norge brukes det totalt cirka 130 TWh årlig. 

Men det er fortsatt langt igjen til rekordene.

– I april 1996 hadde vi 47 TWh mindre enn normalt med vann og snø. I januar 2011 hadde vi 45 TWh mindre enn normalt, forteller Botnen. 

-Hva er årsaken til den lave magasinfyllingen?

Det har vært lite nedbør fra midten av februar og frem til nå. I tillegg hadde vi en relativt kald periode i mars, som spiste av vannmagasinene. Etter denne kuldeperioden fikk vi ikke særlig påfyll av snø og regn. Det skulle jo normalt vært nedbør i både april, mai og juni, sier Botnen. Han forteller at jordsmonnet nå er knusktørt, så når det kommer regn vil de første 40 mm spises opp av terrenget og ikke renne ut i magasinene. 

-Importerer vi mye strøm nå?

-Siden prisene i Norge nå er omtrent den samme som i Sverige, Danmark og Tyskland er det lite som importeres og eksporteres. Det hører til sjeldenhetene at prisen på strøm i Norge er på nivå med tyske strømpriser. Vi trenger sannsynligvis ikke så mye importert kraft fremover, sier Botnen, som regner med at været vil komme tilbake til normalen ut over sommeren og høsten. 

12. juni 2018