None
Foto: Istockphoto    
Teknologi

Smarte strømmålere

av Redaksjonen
12. juni 2018
Om du ikke allerede har fått ny strømmåler, så kommer det snart en installatør og bytter ut den gamle med en ny. Nettselskapene er pålagt å gjennomføre et slikt bytte, og det med god grunn. - Ta godt imot installatøren, oppfordrer Knut Lockert i Distriktsenergi.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

AMS er egentlig en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer, men de fleste omtaler dem som automatiske strømmålere. Noen kaller dem også digitale strømmålere, eller smarte strømmålere. Alle disse begrepene er i og for seg passende.

Distriktsenergi sine medlemmer spiller en nøkkelrolle over hele landet i overgangen til AMS-målerne. Du har sikkert fått det med deg, eller allerede hatt en elektriker hjemme hos deg. Før vi skriver 2019 skal alle strømmålere i landet erstattes med AMS-målere. Dette er naturlig nok noe som strømkundene interesserer seg for. Vi har derfor laget en rekke artikler som svarer på mange av de spørsmålene som strøm- og nettkundene har, sier Lockert. 

NVE har holdt prosessen i tømmene, og Statens Strålevern, Datatilsynet og Forbrukerrådet har vært med hele veien. Alle disse instansene mener det er riktig å installere målerne og nettselskapene melder at installasjonene er i rute.

Det er mange fordeler med AMS. Med de nye målerne slipper du å lese av strømmåleren. Det går automatisk. De nye målerne er mer nøyaktige, noe som kommer alle til gode. Nettselskapet vil gjennom strømmåleren få bedre informasjon enn i dag om kundens forbruk, noe som kan bety færre investeringer i nett, og dermed en lavere strømregning. I tillegg vil strømbrudd varsles automatisk, slik at forbrukerne får raskere hjelp.

Dessuten – dette er en del av den digitale framtiden, med framtidens muligheter. 

12. juni 2018