None
(Foto: Smarthub AS)    
AMS

Her kan strømkundene finne nyttig informasjon om AMS-målerne

av Redaksjonen
12. juni 2018

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

På sin hjemmeside skriver Statens Strålevern at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme: 

«Desse målarane har fleire teknologiar. Nokre sender signal via straumnettet, medan andre sender via mobilnettet eller via radionettverk. Felles for desse teknologiane er at strålinga er kortvarig og svak, og ikkje helsefarleg. Data fra straummålarar som blir sende over mobilnettet, skjer oftast via GSM 900. Eksponeringa fra desse sendarane er svak - vanlegvis tusendelar av grenseverdien», står det på hjemmesiden. 

I et eget faktaark slår Strålevernet fast følgende:   

  • Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din sender data til nettselskapet, for strålingen er fortsatt svak. 
  • Alle teknologiene som brukes i de ulike strømmålerne gir svak stråling.
  • Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene. 
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjennomført kontrollmålinger av strålingen fra målerne som viser at strålingen er langt under én tusendel av grenseverdiene.

NVE har også mye og god dokumentasjon om AMS-målerne her.

På websiden Ny måler ligger det også mye nyttig praktiske informasjon og videoer.

12. juni 2018