None
Foto: Nve.no    
AMS

Helsedirektoratet: ikke dokumentert sammenheng mellom helseplager og stråling fra AMS-målere

av Redaksjonen
12. juni 2018

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det er ikke dokumentert sammenheng mellom helseplager og stråling fra slike målere. Fastleger skal ikke skrive ut legeattest som sier at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere. Det skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Innen 1. januar 2019 vil alle strømkunder få installert automatiske strømmålere. Disse målerne sender måleravlesningsdata til leverandøren over strømnettet, mobilnettet eller et eget radionettverk. Dette gir svak elektromagnetisk stråling, skriver Helsedirektoratet. 

Helsedirektoratet har disse rådene til fastleger og pasientene deres:

  • Den elektromagnetiske strålingen fra AMS-målere er svært svak. Det er ikke dokumentert sammenheng mellom helseplager og så svak stråling.
  • Strålinga fra strømmålerne ligg langt under grenseverdiene som er satt av Statens strålevern
  • Fastlegen skal ikke skrive ut helseattest som sier at pasienten har plager som skyldes stråling fra en automatisk strømmåler.
  • Pasienter som kommer til legen med plager de mener skyldes stråling eller elektromagnetiske felt, må bli tatt på alvor. Plagene deres kan være reelle, selv om de ikke skyldes elektromagnetiske felt.

Helsedirektoratet legger til grunn Folkehelseinstituttet sin kunnskapsoppsummering fra 2012 . Her gikk FHI gjennom mange vitenskapelige studier. FHI fant ikke holdepunkt for at stråling under de anbefalte grenseverdiene gir helserisiko.

Helsedirektoratet skriver videre at målinger gjort av Statens strålevern viser at strålinga fra de automatiske strømmålerne ligger langt under de anbefalte grenseverdiene.

Helsedirektoratet skriver at helsepersonelloven §15 og Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer m.v. har disse kravene til innhold i legeattester: "Den som utsteder attest, legeerklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, legeerklæring, o.l. skal være korrekte og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet".

Dersom fastlegen skriv ut en attest som sier at pasienten har plager som skyldes en automatisk strømmåler, vil det være i strid med helsepersonelloven. 

Referanser

1. Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis. Rapport fra en ekspertgruppe. 2012:3. Folkehelseinstituttet.

2. Svak stråling fra smarte strømmålere. Stråleverninfo 09/17. Statens strålevern.

 

12. juni 2018