None
Foto: Ringeriks-Kraft AS    
Nyheter

Strålevernet endrer ikke sine AMS-anbefalinger - Svak stråling fra smarte strømmålere

av Redaksjonen
07. mai 2018
-Strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme. Dette fastslår seksjonssjef Sindre Øvergaard i Statens Strålevern til Distriktsenergi.no.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Bakgrunnen for at Statens Strålevern nå velger å gå ut å gjenta sine AMS-anbefalinger er at mange av våre medlemsbedrifter og andre energiselskap har blitt kontaktet av bekymrede strømkunder som har mottatt e-post fra May Harriet Seppola. Hun skriver blant annet at Statens Strålevern innrømmer å ha feilinformert om sendestyrken på AMS-målerne. Bakgrunnen for Seppolas påstand er et brev fra Statens Strålevern til EMF Consult datert 18. april i år, der hun mener å kunne lese at Strålevernet innrømmer at de har feilberegnet smartmålernes sendestyrke i forhold til mobiltelefoner. 

Dette avviser Sindre Øvergaard. 

Anbefalingene ligger fast 

- Vi har ikke endret vårt syn eller anbefalinger når det gjelder AMS-målerne. Alle målinger som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har utført på smarte strømmålere viser at eksponeringen ligger langt under de anbefalte grenseverdiene, også når folk er ganske nærme strømmålerne. Vårt hovedfokus i vår informasjon rundt strømmålerne er og har hele tiden vært at eksponeringen er mye lavere enn grenseverdiene, sier Sindre Øvergaard. 

Øvergaard forteller at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjennomført kontrollmålinger av strålingen fra målerne som viser at strålingen er langt under én tusendel av grenseverdiene.

-Selv om informasjonen på våre nettsider ikke inneholder alle nyanser, så mener vi at hovedfokuset vårt om at det er lav eksponering av mennesker fra smarte strømmålere kommer tydelig fram i informasjonen, sier han.

Svak stråling fra smarte strømmålere

-Vi vil anbefale at energiselskaper som blir kontaktet av kunder som er urolige for eventuelle helseproblemer som følge av AMS-målere henviser til følgende informasjonskilder, sier Knut Lockert i Distriktsenergi. Her kommer oversikten over nyttige kilder for strømkundene

På sin hjemmeside skriver Statens Strålevern at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme:

«Desse målarane har fleire teknologiar. Nokre sender signal via straumnettet, medan andre sender via mobilnettet eller via radionettverk. Felles for desse teknologiane er at strålinga er kortvarig og svak, og ikkje helsefarleg. Data fra straummålarar som blir sende over mobilnettet, skjer oftast via GSM 900. Eksponeringa fra desse sendarane er svak - vanlegvis tusendelar av grenseverdien», står det på hjemmesiden. 

I et eget faktaark slår Strålevernet fast følgende:   

  • Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren din sender data til nettselskapet, for strålingen er fortsatt svak. 
  • Alle teknologiene som brukes i de ulike strømmålerne gir svak stråling.
  • Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. En mobiltelefon kan sende med opptil 2 watt. Den lave sendeeffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene. 
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjennomført kontrollmålinger av strålingen fra målerne som viser at strålingen er langt under én tusendel av grenseverdiene.

NVE har også mye og god dokumentasjon om AMS-målerne her.

På websiden Ny måler ligger det også mye nyttig praktiske informasjon og videoer.

Fordelene ved AMS

Den umiddelbare fordelen for kundene er at de slipper å lese av strømmåleren. I tillegg vil de få bedre oversikt over forbruket. De nye målerne vil dessuten varsle eventuelle strømbrudd automatisk til nettselskapet, også om kunden ikke er hjemme.

Med AMS og økt bruk av IKT vil nettselskapenes tilgang på hurtig, detaljert og relevant informasjon om tilstanden i nettet øke betydelig. Dette bidrar til at kostnadene til drift og vedlikehold av nettet reduseres, det bidrar til raskere feilretting og bedre leveringskvalitet, og det bidrar til at investeringer i nettet kan utsettes og i økt grad tilpasses nettkundenes faktiske etterspørsel og behov. Dette vil komme nettkunden til gode.

Strømkundene vil få direkte og løpende tilgang på viktig informasjon om eget forbruk. Med denne informasjonen vil de i langt større grad kunne effektivisere strømforbruket sitt.

Det er omtrent 2,9 mill. målepunkt (strømmålere) i landet. I utgangspunktet skal det installeres AMS-målere i alle disse punktene. Av disse 2,9 mill. utgjør husholdninger og fritidsboliger omtrent 2,5 mill. målepunkt.

07. mai 2018