None
Foto: istockphoto    
Nyheter

Mer lureri fra Hafslund Strøm

av Redaksjonen
03. mai 2018
I sin iver etter å få nye kunder serverer Hafslund Strøm en kunde i Sogn bløff på bløff. Heldigvis tar kunden kontakt med sin kraftleverandør Sognekraft og får bekreftet forsøket på lureri.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Denne saken føyer seg inn i en rekke av tidligere useriøse saker med Hafslund Strøm. 

Det var Gunvor Grov som ble oppringt av Hafslund Strøm. Selgeren sa at de ringer på vegne av Sognekraft, noe som er ren bløff. 

Utspekulert lureri

Selgeren fra Hafslund Strøm sier videre at de nå kan ordne med felles fakturering av nett og kraft og at det vil bli mye billigere for kunden. Gunvor Grov innvender at hun alltid har hatt både kraft og nett på sammen regning fra Sognekraft. Kunden får da beskjed om at det blir mye billigere om hun bytter til Hafslund Strøm. 

Gunnvor Grov forstår at dette er et forsøk på bløff og tar omgående kontakt med Sognekraft for å få bekreftet hva dette er for noe. Gunvor får der beskjed om at Hafslund Strøm ikke ringer på vegne av Sognekraft da de jo er konkurrenter. Hafslund Strøm har heller ingen avtale om gjennomfakturering som gjør at de kan tilby en faktura for nett og kraft. Enda en ny bløff fra Hafslund Strøm.

Sognekraft opplever denne saken som så alvorlig at de har meldt saken inn til Forbrukertilsynet.

Brudd på retningslinjer

Distriktsenergi har tatt kontakt med Hafslund Strøm og har bedt dem om en uttalelse.  

- Dersom disse påstandene stemmer er det et klart brudd på våre retningslinjer for hva våre selgere skal si, noe som i så fall vil få konsekvenser for selgerens arbeidsforhold hos oss. Vi oppfordrer denne kunden til å ta kontakt med oss direkte slik at vi får anledning til å rydde opp i denne aktuelle saken, skriver kommunikasjonssjef Julie T. Hæhre i Hafslund Strøm.

-Distriktsenergi er opptatt av at konkurransen i kraftmarkedet skal foregå med hederlige og seriøse midler. Vi oppfordrer derfor Hafslund Strøm til straks å innrette seg etter lover og regler, sier Knut Lockert. Han regner med at det er mange av Sognekraft sine kunder som har fått den samme oppringningen som Gunvor Grov. Lockert har bedt Forbrukertilsynet finne ut om det er flere liknende saker som er meldt til Forbrukertilsynet.  

Dette er Sognekraft

Sognekraft har om lag 80 ansatte og sin hovedvirksomhet i produksjon, distribusjon og salg av kraft. Sognekraft har konsesjon for strømnettet i kommunene Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Frønningen i Lærdal kommune. Selskapet eier og drifter vannkraftverk med en årlig produksjon i underkant av 600 GWh. Sognekraft sitt hovedkontor er i Vik i Sogn, med lokale avdelinger i Sogndal og Balestrand.  Sognekraft driver også med kraftsalg i størrelsesorden 620 GWh. 

Sognekraft har som ambisjon å vokse innen produksjon av fornybar energi og har konkrete planar om flere store utbyggingsprosjekt i regionen de komande åra. Sognekraft er og skal være drivkraft i Sogn.

03. mai 2018