None
Lars Egar Haugen, ny everksjef i Skjåk Energi.    
Medlemmer

Den nye everksjefen i Skjåk Energi har vokst opp i nabolaget

av Arvid Bekjorden
04. april 2018
Styret i Skjåk Energi valgte å satse på en erfaren vannkraftmann fra Skjåk som ny everksjef. – Dette er en spennende jobb med nok av utfordringer å bryne seg på, sier Lars Egar Haugen (48) til Distriktsenergi.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Bakgrunn fra Eidsiva Vannkraft

Lars Egar Haugen tar imot Distriktsenergi i Skjåk Energi sitt administrasjonsbygg i Bismo sentrum. Han begynte formelt i den nye jobben 1. februar da «gamlesjefen» Aage Brenna hadde gått av med pensjon noen måneder tidligere. De to sønnene på 13 og 16 år setter stor pris på at pappa nå har fått en enda mer lokal jobb enn tidligere, siden det ble en del reising i gamle jobben i Eidsiva Vannkraft.

Fagbrev som sveiser og ingeniørhøyskole

Det er en meget allsidig bakgrunn Lars Egar kan slå i bordet med. Han har blant annet fagbrev som sveiser og 2-årig fagskole sveiseteknisk linje. Etter dette arbeidet han i Bismo Industrier som var en mekanisk bedrift som lagde utstyr til skip og offshoreinstallasjoner. Det ble etter hvert mer skolegang ved Horten Ingeniørhøyskole og da på konstruksjonslinjen.

Øvre Otta utbyggingen og Rosten kraftverk

Lars Egar fikk etter hvert jobb i Eidsiva Vannkraft der han deltok i utbyggingen av Øvre Otta (Øyberget og Framruste kraftverk). Her ble han kraftverksleder og ansvarshavende etter at utbyggingen var ferdig. De siste to årene har han arbeidet med utbyggingen av Rosten Kraftverk som ligger i øvre del av Gudbrandsdalen ikke så langt ovenfor Otta.

Usikre rammebetingelser noen av utfordringene for Skjåk Energi

- Hva er de største utfordringene for Skjåk Energi fremover?

- Det er myndighetenes usikre rammebetingelser som representerer vår største utfordring. Regjeringen har jo signalisert at de vil ha større og færre enheter i bransjen vår og dette vil de få fart på ved å gi dårligere rammebetingelser for små og mellomstore energiselskaper frykter Lars Egar. Han forteller at Skjåk Energi nå blir aksjeselskap for blant annet å tilpasse seg den nye energiloven som kommer fra 1. januar 2021.

Nett, kraft og bredbånd

- Viktige forretningsområde for oss er både nettvirksomheten innenfor Skjåk kommune og forvaltning av kommunens kraftretter, vi må også bli mer effektive innenfor nettdrift enn i dag og dette blir også en av våre hovedutfordringer fremover, sier Lars Egar.

- Det har også vært satset hardt på fiberutbygging i Skjåk for å nå målet om hele 80 % dekning. Dette er snart innen rekkevidde. Salg av kraft til kunder i Skjåk står Skjåk Energi for selv mens salg av kraft til kunder utenfor kommunen har vært gjort i et fruktbart samarbeid med Eidefoss som har hovedkontor i Vågå, sier Lars Egar.

04. april 2018