None
Oluf Ulseth (Energi Norge) Tore Storehaug (KrF) og Knut Lockert (Distriktsenergi). Foto: Kirsten Øystese.    
Nyheter

Vellykkede regionmøter med Energi Norge og Distriktsenergi

av Redaksjonen
25. april 2018
Spennende temaer og gode diskusjoner preget de 6 regionmøtene som Energi Norge og Distriktsenergi gjennomførte sammen denne våren. Det siste møtet ble nylig avholdt i Bergen der stortingsrepresentant Tore Storehaug fra KrF deltok.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

-Det er noen grunnleggende uenigheter mellom Energi Norge og Distriktsenergi, men på mange områder er vi helt på linje, sier Knut Lockert til distriktsenergi.no.

-Det blir mer spennende møter når det er rom for flere synspunkter og der medlemmene enten de er i Energi Norge eller Distriktsenergi eller for den saks skyld begge steder, ser forskjellene og likhetene mellom organisasjonene og hva vi jobber med for tiden, sier Lockert.

Enige om ACER, uenige om lik nettleie og DSO

På agendaen sto naturligvis en rask gjennomgang av «verden» slik den ser ut for de respektive organisasjonene, eller helst hvordan den burde se ut.  

- Basert på denne gjennomgangen var det lett å konstatere at tilnærmingen til ACER var beundringsverdig lik hos begge organisasjoner, men i spørsmål som lik nettleie og i enkelte punkter rundt reguleringen er ønskene forskjellig, sier Lockert. 

Den framtidige koordinerende DSO sto på agendaen på hvert møte og at diskusjonene denne gang var langt bedre enn ved forrige korsvei er det liten tvil om. Diskusjonene var konstruktive, og hovedinntrykket var at tilnærmingen til omfanget av DSO-rollen var noe forskjellig avhengig av om en representerte et større eller mindre selskap.  

- Uansett er det viktig å belyse problemstillingene, og ha gode diskusjoner for på den måten å lande en god tilnærming til myndigheter og Statnett i en sak som dette, mener Lockert.  

Profilerte foredragsholdere

Energi Norge ordnet det praktiske og inviterte lokale «storheter» til hvert møte. Dette ga spennende møter med ulik tilnærming til bransjen fra engasjerte politikere og næringsrepresentanter. Politikere i det politiske spennet fra Frp til KrF ga som forventet et noe ulikt syn på bransjen og hvordan de så på utfordringene vi står overfor, ikke minst på hvordan fremtidens utfordringer kan og bør løses. Slik skal det jo også være.

På det siste møtet var stortingsrepresentant Tore Storehaug tilstede. Han sitter i Energi- og miljøkomiteen for KrF, og har tatt på seg ledertrøyen i spørsmålet om lik nettariff. I mars i år fikk Storehaug flertall for sitt representantforslag der Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for utjamning av nettariffene og komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018.  

-Det er åpenbart at det vil bli et stort engasjement og sterke synspunkter rundt denne saken fremover. Når det er sagt tror vi det er viktig at organisasjonene i bransjen synliggjør at en står samlet der en faktisk er enige i sak. Så får en heller kjøre hvert sitt løp når det er en grunn til det. Og det vil det åpenbart være i en del saker, avslutter Knut Lockert.

25. april 2018