None
Geir Elsebutangen, administrerende direktør i Kragerø Energi. Foto: Istockphoto    
Nyheter

Kragerø Energi blir med i Distriktsenergi

av Redaksjonen
23. april 2018
-Alle nettselskaper med færre enn 30 000 kunder bør være medlem av Distriktsenergi, sier Geir Elsebutangen, administrerende direktør i Kragerø Energi.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Kragerø Energi har forlatt Energi Norge og meldt seg inn i Distriktsenergi.

– I dag finnes det én organisasjon for de store og én for de små og mellomstore nettselskapene. Norge har i dag om lag 130 nettselskaper og de aller fleste har under 30 000 kunder som er den nye magiske grensen for hvor et selskap hører hjemme, sier Elsebutangen og viser til Stortingets vedtak om at nettselskaper med færre en 30 000 kunder ikke skal ha krav til funksjonelt skille.

Vil være med å bidra

– Kragerø Energi er med sin 9500 kunder et mellomstort selskap, men vi har over lengre tid kjent på at Distriktsenergi er den organisasjonen vi hører hjemme. Motstanden og mobiliseringen mot det funksjonelle skillet startet en prosess hos oss som gjorde at det ble mer og mer tydelig at vi ville være med og aktivt bidra i en organisasjon som arbeider for selskaper som Kragerø Energi, sier Elsebutangen. 

- Med et lite team på to ansatte får Distriktsenergi til mye, sier han og lover at han og Kragerø Energi ikke vil bli et passivt medlem. – Det å forlate Energi Norge og gå inn i Distriktsenergi er en viktig strategisk beslutning for oss, og vi vil bidra så godt vi kan for å jobbe for de små og mellomstore selskapene, sier Elsebutangen.  Han mener at Distriktsenergi er en viktig plattform for å styrke rammevilkårene til små og mellomstore nettselskaper. 

Effektiv drift og lokal verdiskapning

Kragerø Energi har om lag 60 ansatte og omsetter for 170 millioner kroner. Selskapet har et sterkt fokus på å bli stadig mer effektive. Noen minutter etter at Distriktsenergi snakket med Elsebutangen holdt han et foredrag der han ga en evaluering av selskapets satsning på kunstig intelligens. Kragerø Energi og 11 andre norske kraftselskaper har sammen med teknologiselskapet eSmart Systems utviklet verdens første dronesystem hvor kunstig intelligens brukes for å gjenkjenne og finne feil i kraftnettet. Systemet heter Connected Drone.

-Vi har et omfattende linjenett både på fastlandet og i skjærgården som krever ettersyn. Mye av nettet ligger i ulendt terreng som krever mye av våre mannskaper. Det samme er tilfelle ved strømbrudd, hvor man må ut i all slags vær. Han forteller at det på et linjestrekk med 10 master kan ta en hel dag å finne en linjefeil for tre arbeidslag på til sammen seks personer. En inspeksjon med drone tar kun noen minutter. - Det er softwaren som er selve kjerne i systemet og som gjør at vi ved bruk av droner løpende kan sjekke tilstanden på linjenettet. Dronen tar inntil 180.000 bilder i timen som blir geotagget, og som markerer eventuelle feil, sier Elsebutangen. 

- Praktisk anvendelse av droner og kunstig intelligens for drift av Kragerø Energis kraftnett vil gi positive effekter for våre kunder blant annet gjennom raskere feilretting og kortere avbruddstid, og er en nøkkel for å forbli et selvstendig selskap og bevare den lokale verdiskapningen, sier Elsebutangen.

Dette er Kragerø Energi

Kragerø Energi Holding AS er morselskapet til et veldrevet energiselskap som består av Kragerø Energi AS, som er nettselskapet i konsernet, Kragerø Energi Installasjon AS og Kragerø Bredbånd AS. Konsernet omsetter for om lag 170 millioner kroner, og har om lag 60 ansatte.

Kragerø Energi AS er konsernets nettselskap, og distribuerer elkraft til Kragerø kommunes 9500 abonnenter. Selskapet er ansvarlig for drift, vedlikehold og bygging av regional- og distribusjonsnett.

23. april 2018