Sture Hellesvik, leder Nettutvalget til Distriktsenergi og KS Bedrift.    
Nyheter

Jobber for en rettferdig rammeregulering og gode nettariffer

av Redaksjonen
17. april 2018
Hovedoppgaven min som leder av Nettutvalget er å gjøre rammereguleringen og nettariffene gode og rettferdige. NVEs reguleringsmodell som er meget viktig for nettselskapene skal vi bidra til å forbedre, forteller leder av Nettutvalget Sture Hellesvik til Distriktsenergi.no.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Nettutvalget

Leder:
Sture Hellesvik, Hålogaland Kraft AS

Medlemmer:

Bjørn Erik Olsen, Hålogaland Kraft AS
Johannes Kristoffersen, Troms Kraft AS (assosiert medlem)
Tore Nilsen, Hammerfest Energi
Simon Stokvold, Nordkraft nett
Audun Grynning, Hallingdal kraftnett
Levi Mikalsen, Rauma energi
Asle Strand, Samfunnsbedriftene, sekretær
Arne Jacobsen, Samfunnsbedriftene

Cecilie Bjelland, Samfunnsbedriftene
Knut Lockert, Distriktsenergi
Arvid Bekjorden, Distriktsenergi
Kjell Are Johansen, Andøy energi AS
Ingve Vold, Jæren Everk
Tony Molund, Hålogaland kraft

 

NVE regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Inntektsrammene setter en øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft. Formålet med rammereguleringen er at nettet som benyttes til overføring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte. 

Store forskjeller mellom by og land

Vi har et godt samarbeid med NVE der vi i møter og høringer kommer med konstruktive innspill til forbedringer, sier Hellesvik.

Det er store forskjeller på å drive ett nettselskap langt nord med orkan, stengte veier og fjorder enn det å drive et nettselskap midt i en storby.  

Rammereguleringen skal blant annet sammenligne utfordringene til Agder med de vi finner i Honningsvåg og i Oslo der Norges største nettselskap Hafslund rår. Hvordan sammenligner man liten og stor? Det er nettopp disse utfordringene i rammereguleringen vi må ha fokus på. Myndighetene må ha ydmyket til å forstå at det er en teoretisk modell vi baserer rammereguleringen på, sier Hellesvik. 

Behold minimumsavkastningen

-Det faktum at modellen er skjør og har sine utfordringer gjør at vi ikke ønsker at NVE fjerner minimumsavkastningen eller forandrer modellen fra 60/40 til 70/30 ennå. Å stille krav til effektivitet er slik det må være, men et strammere grep i modellen fordrer at modellen er tilnærmet perfekt. Det er først og fremst historiske kostnader, topografi og antall kunder å dele regningen på som er avgjørende for størrelsen på nettleien mener Hellesvik. 

Ikke et verktøy for å presse frem fusjoner

I Nettutvalget er vi helt klare på at det å bruke modellen for å tvinge sammen selskaper, ikke gir den riktige tilnærmingen for å starte eventuelle fusjonsforhandlinger. Spør du meg er det politikk NVE i så fall bedriver, og politikken bør vi overlate til Stortinget, sier Hellesvik. 

Hellevik mener at forutsigbarhet er svært viktig for selskapene. Vi ønsker oss ikke en modell som gir store forandringer fra år til år. Det vanskeliggjør planleggingen og investeringsbeslutningene i selskapene blir vanskelig å forklare til kunder og til de med interesse for vår virksomhet. Han mener at rammereguleringen ble forbedret da NVE valgte å justere denne for henføring av pensjoner med femårs rullerende snitt.

Likere nettleie og effekttariffer

Nettutvalget og Distriktsenergi jobber for likere nettleie i Norge. Distriktsenergi har derfor utarbeidet et forslag til modell som vil utjevne nettleien i Norge. Distriktsenergi har kalt denne for effektivitetsmodellen. Dette er en viktig sak for våre medlemmer og deres kunder. NVE har i lengre tid arbeidet med forslag til innføring av effekttariffer for vanlige forbrukere. Dette er en vanskelig sak som utvalget har mye fokus på sier Hellesvik.

Ønsker innspill fra medlemmene

Hellesvik henstiller alle medlemmene om å spille inn utfordringer knyttet til inntektsrammemodellen, dersom det er spørsmål man ønsker at utvalget skal se på av felles interesse for medlemmene.

17. april 2018