None
Stortingsrepresentant Else-May Botten. Foto: Arbeiderpartiet    
Nyheter

Else-May Botten (AP) til årskonferansen med en offensiv energipolitikk

av Redaksjonen
10. april 2018
Stortingsrepresentant Else-May Botten skal holde foredrag på årskonferansen. Hun sitter i dag sentralt i energi- og miljøkomiteen der hun er nestleder for Arbeiderpartiets fraksjon. Hun ønsker at Arbeiderpartiet skal ha en offensiv energipolitikk.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

I talen vil hun gi sine betraktninger på energipolitikken fremover og ikke minst om fremtiden og rollen for de mange mindre lokale energiverkene. 

Likere nettleie, nei til funksjonelt skillet og ja til ACER

Botten kommer blant annet til å snakke om problemstillingen rundt lik nettleie som nå er en svært aktuell sak i regjeringskontorene og på Stortinget. For en måned siden ble det flertall på Stortinget for likere nettleie, uavhengig av hvor man bor. Flertallet består av KrF, AP, SP, SV og MDG. Nå ligger saken på bordet til Olje- og energiminister Terje Søviknes. Et samlet Storting ber Regjeringen utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene i Norge. Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak allerede i høstsesjonen 2018. 

I komiteinnstillingen som du kan lese her, viser alle partiene til at det er store variasjoner i nettleien i ulike deler av landet. Ifølge NVE, er landsnittet på nettleie (inklusiv merverdiavgift og forbruksavgift) per kWh på 53,9 øre, hvis en omregner til et forbruk 20 000 kWh. På samme tid er nettleien per kWh på 71,2 øre i Sogn og Fjordane og 62,4 øre i Nord-Trøndelag, mens den er 50,5 øre i Oslo og 50,6 øre i Akershus. 

Arbeiderpartiet og Botten gikk sammen med de andre opposisjonspartiene og sa nei til regjeringens forslag om det funksjonelle skillet og stemte for at selskaper med færre en 30 000 kunder ikke skal ha krav til funksjonelt skille.

Arbeiderpartiet gikk for kort tid siden inn for EUs tredje energipakke og sikret 3/4 dels flertall for energipakken i Stortinget herunder tilknytning til Acer, sammen med regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne. Ifølge Ap sikrer vedtaket at «vårt felles eierskap til vannkraftressursene ligger fast», uten at Norge mister politisk kontroll over energipolitikken.

En svært erfaren politiker

Botten er en svært erfaren rikspolitiker. Hun er nå inne i sin tredje periode som stortingsrepresentant. Botten er fra Valsøyfjord på Nordmøre og representerer Arbeiderpartiet, der hun også sitter i sentralstyret på femte året. 

Før hun ble nestleder for Arbeiderpartiets fraksjon i energi- og miljøkomiteen var hun i fire år næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hun er valgt inn på Stortinget fra Møre og Romsdal siden stortingsvalget 2009. I stortingsvalget 2017 var hun Arbeiderpartiets førstekandidat i Møre og Romsdal.

Else-May Botten er også medlem av arktisk parlamentarisk samarbeidsråd. Dette rådet er viktig med tanke på internasjonalt samarbeid om nordområdepolitikken, der energi spiller en sentral rolle. 

-Stortingets energi- og miljøkomite har hatt en vårsesjon der de har vedtatt mange saker av stor betydning for våre medlemmer. Arbeiderpartiet har alltid hatt og har en nøkkelrolle i utformingen av fremtidens energipolitikk, og jeg ser virkelig fram til å høre Else-May Botten sitt foredrag, sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi. 

10. april 2018