None
Styreleder Halvard Fjeldvær og daglig leder Knut Lockert.    
Nyheter

JA - En seier for Distrikts-Norge

av Knut Lockert
08. mars 2018

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Flertallet i Energi og miljøkomiteen sa i dag ja til å støtte SPs forslag om å droppe det byråkratiserende kravet til det funksjonelle skillet for alle selskaper med færre enn 30 000 kunder.

I Distriktsenergi er vi svært fornøyde med flertallets beslutning og vi vil berømme opposisjonen for å stå samlet mot et byråkratiserende og kostnadskrevende krav fremsatt av den forrige regjering uttaler styreleder Halvard Fjeldvær og daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi nærmest i kor. Dette var helt strålende og endelig en avgjørelse som kommer kundene i distriktene og de lokale energiverkene til gode fortsetter Halvard Fjeldvær.

Endringsprosessene i bransjen går sin gang og en tilpasning i energiloven i tråd med kravet til det selskapsmessige skillet fortsetter. Men kravet til det funksjonelle skillet kan nå et flertall av selskapene heldigvis legge i skuffen for historisk dårlige forslag.

Nå som komiteen har avgitt sin innstiling er det all grunn til å tro at Stortinget vil vedta endringen i energiloven som foreslått av komiteen i innstillingen den 16 mars. 

08. mars 2018