None
Henrik Syse og Ole Petter Nyhaug.    
Nyheter

Fokus på fremtidsutsiktene for energibransjen

av Redaksjonen
07. mars 2018
Årskonferansen 2018 er spekket med et faglig program i toppklasse. – Vi har fått med oss Ole Petter Nyhaug og Henrik Syse – to av Norges beste og mest inspirerende foredragsholdere.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert. Han lover foredrag med høy inspirasjonsfaktor og mye faglig påfyll.

Ole Petter Nyhaug er en av landets mest brukte foredragsholdere og får stadig toppkarakterer for sine innlegg. Han er først og fremst innovatør og fagperson innen forbrukerinnsikt, markedsanalyse og trender, med spesiell interesse for innovasjon og fremtid. Foredraget hans har tittelen Forbrukerne utfordrer energiverkene.

– Ny teknologi og digitalisering og endrede forbrukervaner er viktige drivere i vår bransje. Vi står overfor mange utfordringer i fremtiden, og en av dem er endringer i teknologien som vår kunder bruker og kommer til å ta i bruk. Nyhaug skal snakke om forbrukerne nå og i fremtiden der de vil ha bundlet alle produktene som tilbys fra energiverkene i dag, sier Lockert.

- Planen som mange strømselskaper har er å bygge mange "tjenester" på toppen av AMS strømmålerne, slik at "smarte hus" i fremtiden automatisk kan tilpasse strømforbruket til den enhver tid gjeldende strømpris. Det finnes bolighus som er fullstendig selvforsynte når det kommer til elektrisitet. Ute i Europa ser vi også en økning i såkalte plusshus som både bruker og produserer energi for nettet. Dette kommer nå for fullt til Norge. Vi ser at strøm, mobil, bredbånd, smarthus, solstrøm, velferdsteknologi og utstyr for hjemmelading av elbiler med tilhørende apper og utstyr blir tilbudt alene eller sammen. Må energiverkene for ikke å tape strømkunder eller for å vinne nye tilby alt dette? Her ligger det et stort marked og en stor utfordring for vår bransje, sier Lockert som gleder seg til å få nye perspektiver og innsikt om å fremtidens forbrukere.

Henrik Syse trenger knapt en introduksjon. Han er filosof, forfatter, foredragsholder og forsker. Fra 2005 til 2007 var Henrik leder av eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens Pensjonsfond Utland – også kalt Oljefondet. Han er sentral i arbeidet med implementeringen av de etiske retningslinjene i Oljefondet. Han holder jevnlig andakter på NRK-Radio, og er hyppig gjest i radioprogrammet Herreavdelingens Platesjappe, der han, Finn Bjelke og Yan Friis snakker om The Beatles og filosofi.

Henrik har skrevet og redigert en rekke faglige og populærvitenskapelige bøker og artikler på engelsk og norsk om etikk, filosofi, religion og krig.

Syse skal holde foredraget Samfunnstrender fra et filosofisk perspektiv

- En sikker strømleveranse er avgjørende for samfunnet vårt. De lokale energiverkene har i dag et omdømme som er bedre enn det bransjen har i snitt. Vi jobber også i en bransje med kraftselgere der vi ser at noen er villige til å trekke etikken langt. Er det grunn til å tro at det lønner seg å være etisk «innenfor», eller er det skurkene som vinner over tid? Hva betyr omdømmet til bransjen vår i fremtiden? Særlig har utrullingen av AMS vært en utfordring. Bransjen har vært omtalt som statens forlengende arm og lokale energiverk har på facebookgrupper vært omtalt som terrorister. Dette er noen av de dagsaktuelle temaene som Syse kommer til å belyse. 

Meld deg på årskonferansen her

 

07. mars 2018