None
Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.    
Årskonferanse

En begivenhetsrik vår kulminerer i Kristiansund

av Knut Lockert
21. mars 2018
Om du ikke har gjort det, meld deg på til årskonferansen til Distriktsenergi på hjemmebanen til NEAS. Vi lover et sterkt faglig innhold og mye gøy for deltagere, ledsagere og utstillere.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Meld deg på årskonferansen her.

Det er spennende og en smule surrealistiske dager på Stortinget. Det samme Stortinget som for mindre enn en uke siden, etter vår oppfatning fattet to viktige vedtak. Stortinget sa nei til det funksjonelle skille for alle selskaper med færre enn 30 000 kunder og ba regjeringen utrede en framtid med likere tariffer i Norge. 

Hva skjedde egentlig? Stortinget snudde jo i saken om det funksjonelle skillet. Vi tror det er særlig tre grunner til dette. 

1. Stortingsvalget medførte at regjeringen måtte lene seg på både KrF og Venstre for å få flertall. Før valget holdt det med flertall enten fra Venstre eller Krf.  
2. Saken hadde gode argumenter som politikerne kjente seg igjen i. 
3. Det ble mobilisert en bred front som ønsket at SPs forslag burde få flertall i Stortinget og som egnet å fortelle politikerne dette.

Dessuten skal jeg tilføye et fjerde punkt, det var godt politikerarbeid fra opposisjonen på Stortinget. For det er rent unntaksvis at såkalte representantskapsforslag eller dok. 8 forslag fører til noe annet enn en markering av et standpunkt. Nå ble det vedtak i to saker. Det er gått flere bestillinger til bakerier rundt om i landet for å feire disse vedtakene.

Saken om det funksjonelle skillet er avgjort. Hva saken om lik nettleie måtte avstedkomme av forslag utover høsten. Det gjenstår å se. Det som er sikkert er at Distriktsenergi vil flagge løsninger og at vi vil ta opp denne saken på årskonferansen i Kristiansund. Vi ønsker oss likere tariffer, samtidig må vi sørge for at effektivitetskravene på selskapene opprettholdes. Da blir det bra å være nettkunde i Norge. 

Med Stortingsvedtakene forrige uke ser vi at det meste er mulig. Men vi har også lært at det er svært viktig å stå samlet og tale med en klar stemme – som om vi har vært i tvil om det.  

Det betyr også at det er viktig at Distriktsenergi gjennomfører gode årskonferanser der medlemmene stiller opp. Det legges merke til at dere deltar og at det er mange av medlemmene våre som prioriterer dette. Det gir oss styrke i debatten. Så igjen. Har du ikke meldt deg på, kan du gjøre det her.Denne årskonferansen vil du ikke gå glipp av. Dessuten er det viktig at du stiller. Og ikke minst: 

God påske når feriedagene innhenter oss.

21. mars 2018