Distriktsenergi-TV
Nyheter

Stortinget sa nei til det funksjonelle skillet

Stortinget vedtok i dag at selskaper med færre en 30 000 kunder ikke skal ha krav til funksjonelt skille. En stor seier for Distrikts-Norge.

Dette har lenge vært en kampsak for Distriktsenergi. Hvorfor er dette vedtaket så viktig for distriktene og nettselskapene? 

- Innføring av funksjonelt skille ville medført mer byråkrati og kostnader for nettselskapene og for kundene. Når Stortinget nå sier et tydelig nei til funksjonelt skille for selskaper med færre enn 30 000 kunder er det en avgjørelse som kommer kundene i distriktene og de lokale energiverkene til gode, sier styreleder Halvard Fjeldvær i Distriktsenergi.

Han mener at stortingsvedtaket sender et sterkt og positivt signal til alle lokale nettselskaper. - Stortinget viser at de har tro på lokale selskaper, og vi skal vise at vi har en stor rolle å spille i den norske energiforsyningen i årene fremover, sier Fjeldvær. 

Det var Senterpartiet som fremmet forslag om å frita selskap med under 30.000 kunder fra kravet om det funksjonelle skillet. Senterpartiets utgangspunkt har vært at vi har et godt strømnett her i landet, og at bransjen fungerer godt.

-I Distriktsenergi er vi svært fornøyde med stortingsflertallets beslutning og vi vil berømme opposisjonen for å stå samlet mot et byråkratiserende og kostnadskrevende krav fremsatt av den forrige regjeringen, sier daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi. 

16. mars 2018