None
Flomstor: Under oktoberflommen i 2014 flommet Opo over og tok med seg flere hus og gjorde store skader.    
Nyheter

Sier ja til omstridt flomkraftverk i Opo

av Redaksjonen
07. februar 2018
Politikerne i Hordaland fylkeskommune sa ja til kraftverk og flomtunnel i den vernede Opo elva i Odda sentrum – stikk i strid med faglig råd. Kraftverket og flomtunnelen skal sikre elva mot en 1000-års flom. Vassdraget har hatt status som vernet siden 1973.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

– Liv, hus og heim veg tyngst, seier Kjell Gitton Håland fra Arbeiderpartiet til NRK. Han er en av fylkespolitikerne i Hordaland som nå har sagt ja til å bygge flomtunell og kraftverk i den verna Opo-elva i Odda sentrum.

Det største på flere tiår

Kraftverket er det største som er søkt om i Hordaland på flere tiår, og vil tilsvare produksjonen fra minst 13 småkraftverk. Flomtunnelen som etter planen skal bygges sammen med kraftverket, skal frakte vann fra Sandvinsvatnet og til Sørfjorden for å hindre at Opo-vassdraget flommer over.

Kraftverket og flomtunnelen skal sikre elva mot en 1000-års flom. Fem hus, en buss og en garasje ble feid vekk da elva skar seg gjennom Odda sentrum natt til 29. oktober 2014. Kraftverket og regulering av vannet er ment å sikre elva mot liknende flommer i framtiden. Etter oktoberflommen har det blitt et samlet krav fra innbyggerne at vassdraget blir flomsikret. 

Stor debatt

Vassdraget har hatt status som vernet siden 1973, og saken har allerede skapt stor debatt. Naturvernforbundet er i harnisk.
– Opo er et verna vassdrag og er av de aller flotteste vi har. Det er en skandale at det man forsøker å konsesjonsbehandle dette vassdraget nå, før NVE er ferdig med sin utredning, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

Går inn for Opo-flomkraftverk

Det er ett år siden Stortinget åpnet opp for en konsesjonsutgreiing om bygging av kraftverk i vassdraget. Og på tirsdag denne uken gikk utvalget for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland fylkeskommune inn for å si ja til kraftverk og flomtunnel.

Vedtaket er i strid med administrasjonen i fylket sitt syn. De støtter seg blant annet på konsulentselskapet Sweco, som mener det bør stilles krav til at det minst bør gå 40 kubikk i sekundet med vann gjennom elva på dagtid mellom mai og september.

Dette valgte politikerne å se bort fra. De prioriterer i stedet kraftselskapet Sunnhordland Kraftlag sine ønsker. Kraftlaget har laget en egen meldingsbrosjyre som i mer detalj beskriver prosjektet.

– Vi har valgt å følgje kraftverket sin søknad som seier hva som er nødvendig vannføring for at dette skal være lønnsomt, sier Kjell Gitton Håland fra Arbeiderpartiet til VG.

– Vår innstilling er å vente til alle mulige tiltak var på bordet før en beslutning, sier klima- og naturressurs-sjef i Hordaland fylkeskommune Sølve Sondbø. Han mener det er for tidlig å ta stilling til om kraftverket bør bygges.

– Vannføringen i elva vil nok bli i minste laget. Det vil endre landskapet, opplevelsen og fiskebestanden. Derfor må minimumsvasstanden bli utredet av fagpersoner, sier Sondbø.

1000-års flom

Kraftverket og flomtunnelen skal sikre elva mot en 1000-års flom.
– Dette handler om et Odda-samfunn som har opplevd en ekstrem flomsituasjon og der det er potensial for dette også i framtida, sier Geir Kjell Andersland fra Venstre til VG.

Han synes saken er vanskelig for et parti som har lang tradisjon for å vektlegge det klassiske naturvernet. I går var det andre hensyn som vant fram.

– Dette er i tråd med det som blir foreslått i Odda, og dette vannstandsnivået er nødvendig for at det skal være realisme i å si ja til konsesjonen, legger Andersland til.

Det er NVE som tar den edelige beslutningen i saken.

Fakta:

Opovassdraget er det tredje største vassdraget i Hordaland, og drenerer et 474 km2 stort nedslagsfelt mellom Folgefonna i vest, Røldalsfjellet i sør og Hardangervidda i øst. Det foreslåtte tiltaket påvirker bare nedre del av vassdraget med Sandvinvatnet og elva Opo gjennom Odda sentrum. Opo utgjør et viktig landskapselement der den renner gjennom Odda sentrum. Området rundt Mannsåker, Sandvin, Hildal og Jordal, er preget av gårdsdrift og landbruksaktivitet. Etter skadeflommen i oktober 2014 har NVE gjennomført og gjennomfører fremedels tiltak i Opo gjennom Odda sentrum, med støttefyllinger, erosjonssikring og fjerning av lagrede masser i elveløpet. Det er også gjort mindre tiltak med erosjonssikring og massefjerning oppstrøms Sandvinvatnet.

07. februar 2018