None
I Repvåg kraftlag er ikke Elverksjefen redd for å ta i ett tak.    
Leserinnlegg

Når naturen slår seg vrang hjelper det ikke å være stor

av Oddbjørn Samuelsen
15. februar 2018

Oddbjørn Samuelsen

Elverksjef i Repsvåg kraftlag

Vi har vel alle fått med oss den siste tids snøfall på sør og østlandet, og da spesielt i Agder Energi sitt forsyningsområde. Min lille undring er ikke rettet mot Agder Energi spesielt, men siden det er her uværet har rammet hardest den siste tiden er det naturlig å omtale dette store «robuste selskapet».

I disse strukturendringstider har jeg gjort meg noen tanker som elverkssjef i et forholdsvis lite elverk på toppen av landet / Europa. Når ekstremværet rammer oss ser ikke vår Herre (for den som ennå har sin barnetro) på om nettselskapet er stort og robust eller lite og robust. Han er svært ubarmhjertig og rammer nådeløst alle som kommer i ekstremværets vei.

Det er mulig at jeg tar feil, men hadde Sørlandet vært bekledd med en rekke mindre elverk hadde kanskje ikke distriktene i Aust- og Vest- Agder vært så lenge uten strøm. Da hadde sannsynligvis beredskapen vært etablert ute i distriktene. Med stor sannsynlighet hadde mer av nettet vært kablet da KILE- kostnaden (Kvalitetsjusterte Inntektsrammer ved ikke Levert Energi) ville rammet det lille distriktselverket langt sterkere enn store Agder Energi. Det er slik KILE-ordningen virker. 

På 71g nord kabler vi så mye av linjenettet som mulig nettopp for å unngå ising på linjene samt at de ekstreme vindene vi har ikke får rasert nettet vårt. Ja, vi har relativt høye drifts og vedlikeholdskostnader, men våre kunder kan stole på at vi har gjort vårt ytterste for å unngå utfall om ekstremværet slår til. Og selv om vi gjør alt vi kan, klarer heller ikke vi å unngå feil i vårt nett, men da vet våre kunder at vi har stasjonert montører rundt i forsyningsområdet som har den nødvendige klimakompetansen for å kunne utføre oppdrag i våre arktiske omgivelser.

Da jeg ikke klarer å se noen åpenbare fordeler med de store selskapene kontra oss små, har jeg aldri klart å forstå NVEs og myndighetenes store iver etter å få oss til å bli større. Ja, vi har høy nettleie grunnet topografiske forhold, kabling og god lokal beredskap, men vi har også svært fornøyde kunder. Og er det ikke kundene vi skulle ha i fokus?. Hva er da motivet for å innføre det funksjonelle skille som vil gjøre oss mindre fleksibel og gi kundene våre en dårligere beredskap. Jeg undres over både motivet, resultatet og jeg tror ikke noen der ute har spurt våre kunder om de ønsker å bli kvitt oss.  Hadde de gjort hadde svaret vært nei.

Oddbjørn Samuelsen

Elverkssjef Repvåg Kraftlag SA

Alltid til stede på 71g nord.

15. februar 2018