None
Fra venstre: Tor Olav Mørseth fra Digital Norway, Håvard Tambarstuen fra Lyse og helt til høyre Jon Andreas Pretorius fra Hafslund.    

Energibransjen går sammen om utarbeidelsen av ny nettinformasjonsmodell

av Arvid Bekjorden
03. desember 2018
Energibransjen går sammen om utarbeidelsen av ny nettinformasjonsmodell (NI2020), som blant annet kan bidra til raskere kundeservice og begrense en forventet økning i nettleien. Energibransjen står foran store nettinvesteringer og det er viktig å tenke alternativt for å redusere kostnadsutviklingen og et digitaliseringsprosjekt slik som dette vil være et viktig steg i så måte.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Ønske om å få til noe sammen 

Kongsberg Gruppen startet Digital Norway med et hovedmål om å bistå med digitaliseringsprosjekter i Norge. I den anledning var Digital Norway engasjert av Statnett for å samle energibransjen i håp om å få til et digitaliseringssamarbeide, som vil tjene både energibransjen og alle kundene i Norge. Blant flere var bransjeorganisasjonene Distriktsenergi og Energi Norge invitert til et møtet initiert av Digital Norway for å drøfte et videre samarbeide for å få bransjen med på denne satsingen.

Lyse og Hafslund primus motorer bak NI2020

Allerede i 2016 startet Lyse og Hafslund sammen med noen danske selskap opp arbeidet med planleggingen av NI2020. Det at hele energibransjen nå får tilbud om å bli med i Lyse og Hafslunds prosjekt gjør at digitaliseringen kan gå raskere og billigere. NI2020 bygger på CIM og internasjonale standarder. Byggenæringen i Norge har vært i gjennom et digitaliseringsprosjekt som ga kostnadsbesparelser i størrelsesorden ca. 30%. Byggenæringens erfaringer forteller oss litt om potensiale og energibransjen må også sette sette seg betydelige mål om besparelser. 

Prosjektet handler også om å skape et bedre leverandørmarked.

Energibransjen har mange IT-programmer og systemer som ikke kan kommunisere med hverandre i dag. Det er også få leverandører og vanskelig å sette ut leveranser på anbud da systemene ikke er standardiserte nok. Det er en stor ryddejobb som må gjøres i bransjen for å kunne standardisere slik at det blir lettere å sette ut på anbud.

Effektivisering, automatisering og digitalisering

Det ble nevnt mange eksempler som kunne være aktuelle i prosjektet som autofos (rapportering mot Statnett), KSU rapportering, Nettbas, Fasit, Elhub data, Geo NIS, ERP systemer med mer…

En mindre gruppe fra energibransjen vil nå arbeide videre med mandat, governance, planer og økonomiske forpliktelser for selskapene i energibransjen.

Det kan også nevnes at NVE ser positivt på dette arbeidet og har vært en pådriver for at dette skal komme i gang. Dette arbeidet er også unikt i internasjonal sammenheng og det ble opplyst om stor interesse for prosjektet fra nettselskap over hele verden inkludert Australia.

Distriktsenergi ser positivt på dette samarbeidet og vil bidra i det videre arbeidet.  I den anledning vil åpenhet, transparens og valg av kostnadseffektive og kostnadsriktige løsninger i prosjektet stå sentralt. Det er også viktig for Distriktsenergi at hele bransjen er endel av prosjektet inklusive Statnett i prosjektets videre arbeid. 

03. desember 2018