None

God jul og godt nytt år

av Halvard Fjeldvær
19. desember 2018
Vi er i ferd med å legge bak oss et begivenhetsrikt 2018. Det har vært et år med energipolitiske oppturer og nedturer.

Halvard Fjeldvær

Halvard Fjeldvær er styreleder i Distriktsenergi. Til daglig jobber han som administrerende direktør i Svorka Energi i Surnadal. Halvard er utdannet siviløkonom, og har lang erfaring fra energibransjen.

Vi snudde Stortinget og vant saken om det funksjonelle skillet og det jobbes for en framtid med likere og mer rettferdig nettleie for landets strømkunder. 

Diskusjoner om framtiden er selvsagt på agendaen i alle styrerom hos våre medlemmer, der endringer og krav til ytterligere effektivisering vil møte oss i 2019. Vi oppfatter at selskapene tar utfordringen i forhold til eget selskap, men det er også viktig at selskapene engasjerer seg i Distriktsenergi sine saker. Da tenker jeg på påvirkning av lokale og sentrale politikere, engasjement i Distriktsenergi sine utvalg, bruke lokale media for å informere om saker som er viktige for eget selskap og Distriktsenergi. Skal vi skape endring, er det viktig at vi blir hørt.

Distriktsenergi skal gjøre en enda bedre jobb i 2019 for å gi våre medlemmer bedre rammevilkår. Vi skal bidra til å skape en monopolregulering som er rettferdig, som er faglig begrunnet og fremtidsrettet. I Distriktsenergi blir en av de viktigste sakene i 2019 å jobbe for en bedre inntektsrammeregulering. Derfor skal vi etablere en god og konstruktiv dialog med NVE når inntektsrammereguleringen kommer på dagsorden i starten på 2019. 

I Distriktsenergi ønsker vi ikke regler som prioriterer de større selskapene på bekostning av de lokale selskapene. For enkelte av partiene på Stortinget er konsolidering innenfor vår bransje et mål. Vi mener at NVE må gjøre faglige gode vurderinger, og ikke ta hensyn til de politiske målene. NVE må bli bedre kjent med oss lokale selskaper. Vi må vise NVE at vi gjør en god jobb, og at vi følger den teknologiske utviklingen på lik linje med de største selskapene. 

Vi har opplevd mange gode tilbakemeldinger fra medlemmene det siste året. Det har også ført til flere innmeldinger i 2018. Dette setter vi stor pris på! Jeg vil rette en stor takk til utvalgene for deres arbeide siste året. Utvalgenes arbeid er viktig for Distriktsenergis standpunkter. Det er også viktig for oss å samarbeide med andre organisasjoner når vi har felles mål i sentrale saker. Våre felles utvalg med KS Bedrift Energi er et eksempel på et godt samarbeid, og samarbeid mellom flere organisasjoner er viktig for å få gjennomslag for våre synspunkter. Vi setter også pris på et godt samarbeid med vår regulator NVE. 

Vi håper å se dere i Rosendal på Distriktsenergis årskonferanse første uken i juni 2019. 

Vi gleder oss til 2019. God jul og Godt nytt år fra oss i Distriktsenergi! 

19. desember 2018