None
Sogn og Fjordane Energi (SFE) har blitt medlem av Distriktsenergi -Distriktsenergi er en medlemsorganisasjon som tar godt vare på sine medlemmer og som har gjennomslag i arbeidet med å få til bedre rammevilkår sier SFEs konsernsjef Johannes Rauboti    
Medlemmer

SFE nytt medlem av Distriktsenergi

av Redaksjonen
18. desember 2018
Sogn og Fjordane Energi (SFE) har blitt medlem av Distriktsenergi. - Distriktsenergi er en medlemsorganisasjon som tar godt vare på sine medlemmer og som har gjennomslag i arbeidet med å skape bedre rammevilkår. Det sier SFEs konsernsjef Johannes Rauboti.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

SFE er fra før av medlem av Energi Norge. Nå har de også blitt medlem av Distriktsenergi. 

–Vi skal fortsatt være medlem i Energi Norge. De to bransjeorganisasjonene utfyller hverandre og det er derfor er en fordel for SFE å være medlem i begge to, sier Rauboti.

– Det skjer store omstillinger i bransjen og jeg mener at vi med å også bli medlem av Distriktsenergi blir bedre rustet for fremtiden og får større gjennomslag, sier han.

Med sin 25 000 nettkunder og 30 000 strømkunder blir SFE en av de større medlemmene i Distriktsenergi. 

Likere nettleie

Rauboti legger ikke skjul på at SFE i likhet med Distriktsenergi ønsker likere nettleie velkommen. Nettkunder i kraftfylket Sogn og Fjordane er frustrerte. De betaler over 20 øre kilowattimen mer i nettleie enn nettkundene i Oslo. Etter sterkt påtrykk fra Distriktsenergi skal regjeringen nå utrede lik nettleie for alle. 

Utredningen ønskes velkommen av SFE, som har jobbet i over 10 år for en mer rettferdig nettleie. Selskapets rundt 25.000 nettkunder må nå ut med 170 millioner kroner for å knytte kjempefondet Blackrocks milliard-vindprosjekt Guleslettene til nettet.

-Det er nettkundene i Sogn og Fjordane som må betale for dette. Vi må bygge veldig mye nett som våre kunder ikke trenger, for å legge til rette for ny fornybar energi. I tillegg har vi krevende naturforhold. Vi har lange spenn over fjordene og fører strøm til hundrevis av øyer, sier konserndirektør Asgeir Aase i SFE Nett. Han forteller at SFEs kunder er svært opptatt av den høye nettleien, og at de setter pris på at SFE jobber aktivt for et mer rettferdig system. 

Kundene i SFE Nett betaler for tiden hele 77 øre kilowattimen i nettleie og avgifter, mens Hafslund-kunder i Oslo betaler litt under 53 øre kilowattimen. Hvis det ikke blir likere nettleie vil SFEs nettkunder få enda høyere nettleie i årene fremover, forteller Aase. 

-Jeg spør meg hvorfor de som bor nærmest kraften og ikke trenger den selv, skal straffes med å måtte betale for å bygge ut det nettet som skal til for å frakte den ut av regionen.

NVE har tatt noen grep innen anleggsbidrag som kan ordne dette for kommende utbygginger. Men det gjør ikke noe med de historiske kostnadene og nivået på nettleien, som fortsatt er høyt sier Aase. 

Ønsker SFE velkommen

Knut Lockert i Distriktsenergi er svært glad for at SFE har blitt medlem.

– Å få med SFE styrker Distriktsenergi og gir oss som jobber for de lokale energiverkene en sterkere stemme overfor politikere og embetsverk, sier Lockert. 

-En sentral kampsak for Distriktsenergi er å få til en lik eller i det minste en likere nettleie. Oslo har mange nettkunder, men produserer knapt strøm, mens Sogn og Fjordane har få nettkunder, men kraftoverskudd som gjør at det eksporteres strøm til andre regioner. Dersom alle i Norge betalte lik nettleie ville nettkunder i Oslo betale ca tre øre mer per kilowattime. Men for nettkunder i tynt befolkede regioner som i noen tilfeller betaler opptil 20-30 øre mer per kilowattime enn de i Oslo, ville regningen ha falt betydelig, sier Lockert.

Dette er Sogn og Fjordane Energi

SFE er en stor aktør i den norske kraftindustrien, med omfattende produksjon av fornybar energi, ansvar for over 4000 km linjenett og er en engasjert leverandør av strøm til husstander og bedrifter over hele landet.

KRAFTPRODUKSJON

SFE bygger på en 100 år lang historie som vannkraftprodusent, og har bygd seg opp som en av de største produsentene av fornybar energi på Vestlandet. Selskapet har en årlig kraftproduksjon på nær 2TWh (middelproduksjon), som tilsvarer forbruket i rundt 100 000 hjem. SFE er operatør for 25 av 27 hel- og deleide kraftverk i Sogn og Fjordane.

STRØMNETT

I Sogn og Fjordane bidrar SFE Nett til vekst og utvikling for næringer og samfunn - fra de ytterste holmer til de innerste fjordarmer. Strømnettet til SFE har en utstrekning på mer enn 4000 km – tilsvarende distansen mellom Sogn og Fjordane og Kairo i Egypt. Rundt 120, eller nær halvparten, av SFE-konsernet sine ansatte arbeider med dette nettet. I et krevende terreng, med utfordrende værforhold, håndterer de et regionalnett som strekker seg fra Sognefjorden i sør til Sunnmøre i nord, og et lokalnett som forsyner 25 000 nettkunder i kommunene Gloppen, Eid, Vågsøy, Bremanger, Flora, Askvoll og deler av Naustdal.

STRØMSALG OG SMARTE HUS

Gjennom selskapet SFE Kraft selger selskapet strøm til privat- og bedriftsmarkedet, og gjennom Flikk leverer de innovative smarthus-produkt.

18. desember 2018