None
Elhubsjef Tor B. Heiberg    
Teknologi

Elhub-bot til tre nettselskaper

av Redaksjonen
08. november 2018
-Alle nettselskapene leverer nå måledata med god datakvalitet til Elhuben. Tre selskaper fikk dagbøter. Det sier Elhubsjef Tor B. Heiberg.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Dermed kan Elhubsjefen og alle nettselskapene notere seg for en vellykket gjennomføring av milepæl 10 i Elhub-prosjektet. Nå gjenstår bare den siste og avgjørende milepæl 11, før Elhuben kan starte opp den 18. februar 2019. 

Skryter av nettselskapene

-Bransjen har gjort en strålende innsats for å bidra til at Elhub-prosjektet blir vellykket. Det har vært en stor innsats både sent og tidlig i de siste ukene fra alle nettselskapene. Dette setter vi enorm pris på, og vi føler at vi har en god dialog med alle, sier en svært fornøyd Tor B. Heiberg.

Det så unektelig mørkt ut i begynnelsen av oktober da NVE kom med varsel om dagbøter til 98 nettselskaper som ikke hadde innfridd kravet om datakvalitet. Fristen for å oppfylle kravet var 23. oktober. En uke før fristens utløp var det om lag 30 nettselskaper som lå an til å få dagbøter. Det endte altså med at kun tre nettselskap ble ilagt tvangsmulkt for de få dagene som gikk etter fristen. De tre selskapene som ikke rakk fristen og fikk dagbøter er Lyse Elnett, Dalana Energi Nett og Røros E-verk.

– Røros E-verk gikk over med tre dager, mens de to andre fikk bøter for en dag, sier Heiberg til distriktsenergi.no. Lyse og Dalana mottok bøter på henholdsvis 15 000 og 10 000 kroner, mens Røros E-verk måtte betale 5000 kroner per dag og endte opp med en regning på 15 000 kroner. Bøtene var tilpasset selskapene størrelse.

Hviler ikke på laurbærene

Heiberg har imidlertid ikke tid til å hvile på laurbærene. – Nå har vi og selskapene startet med den siste milepælen, M11. Nettselskap og kraftleverandører skal tilfredsstille samme krav til datakvalitet ved M11 som ved M10. I tillegg skal nettselskapene gjennomføre daglig rapportering av måleverdier til Elhub som samsvarer med dagens rapportering til balanseavregningen til eSett. 

-Hvordan ligger selskapene an her?

- M11 skal være klar 1. desember. Vi gjorde en evaluering for et par dager siden og da hadde 50 prosent av selskapene oppfylt kravene. Mye godt arbeide er gjort og mye godt arbeide gjenstår. Nå er det viktig at alle setter fullt fokus. Og vi opplever at Elhuben nå har høy prioritet hos nettselskapene og at det tilføres ressurser, sier Heiberg som går spennende dager i møte. 

NVE har allerede varslet tvangsmulkt for nettselskap som ikke overholder kravene i M11.

-Distriktsenergisjefen er glad for at det ble minimalt med bøter. Det er blitt jobbet godt fra nettselskap i alle størrelser for å komme i havn til tiden, og en hel bransje gjør alt den kan for å levere data av høy kvalitet til rett tid, sier Knut Lockert. 

Dette er Elhub

Elhuben skal være operativ i 18. februar 2019. Elhub et relativt nytt begrep i kraftbransjen. I årene fremover vil det være et sentralt begrep for alle kraftleverandører og netteiere. Elhuben endrer om hele sluttbrukermarkedet for kraft.

Sluttkunder får raskere og mer nøyaktige oppgjør

En sluttkunde forbruker strøm som etterhvert vil registreres av en AMS måler (smart strømmåler). Det samlede forbruket hos sluttkunden overføres løpende til nettselskapet og videreføres inn til Elhub. Kraftleverandøren til sluttkunden vil da umiddelbart få tilgang til forbruket. Dette vil effektivisere kundebehandlingen vesentlig. Både i form av behandlingstid og nøyaktighet ved fakturering, leverandørbytter, produktbytter og så videre. Sluttkunder vil ganske enkelt få raskere og mer nøyaktige oppgjør.

Forenkler og forbedrer strømmarkedet

Strømmarkedet forenkles og forbedres dersom all informasjon går via en egen datahub. Tanken er at alle måleverdier skal sendes fra netteier til denne datahuben, der kraftleverandør kan hente disse igjen. Alle aktører får dermed en plass å forholde seg til med hensyn til data som skal sendes og hentes.

08. november 2018