None
Politikk

Møtte skatteutvalget: Distriktsenergi krever lavere grunnrenteskatt på vannkraft

av Redaksjonen
28. november 2018
-Det samlede skattenivået for vannkraftnæringen er blitt for høyt. Dette gir uheldige konkurransevilkår for vannkraften i forhold til andre produksjonsmetoder. Nå må grunnrenteskatten på vannkraftverk settes betydelig ned oppfordret Arvid bekjorden på vegne av Distriktsenergi i møte med skatteutvalget.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

I sommer oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skal gjøre en helhetlig vurdering av kraftverkbeskatningen. Hovedoppgaven er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren. Utvalget ledes av tidligere NVE-sjef Per Sanderud og skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2019. Du kan lese mandatet til utvalget her.

Skattenivået for vannkraft er for høyt

I høringen sa Bekjorden at en stor del av norsk vannkraftproduksjon ble bygget ut i årene etter krigen og frem mot slutten av 1980-tallet. NVE har anslått et reinvesteringsbehov på 45 milliarder kroner frem mot 2030.

-Selskapsskatten har gått nedover mens grunnrenteskatten øker, dette gir uheldige konkurransevilkår for vannkraften i forhold til andre produksjonsmetoder. Det er viktig å ikke glemme at vannkraften er den viktigste teknologien for fornybar energi med mulighet til å lagre mye energi, sier Bekjorden. 

-Kraftnæringen står overfor flere skatter og ordninger som ikke gjelder for andre næringer. Det samlede skattenivået for vannkraftnæringen er blitt for høyt. Lavere grunnrenteskatt på vannkraften vil stimulere til en realisering av samfunnsøkonomisk gode opprustings- og utvidelsesprosjekter, sier han. 

Vannkraften en viktig naturressurs

Vannkraften er en av Norges viktigste naturressurser og har vært et grunnlag for vekst og velferd i over 100 år.

- Distriktsenergi mener naturressursene tilhører felleskapet og at kraftskattesystemet bør så langt som mulig bidra til at investeringer er samfunnsøkonomisk lønnsomme både før og etter skatt, sier Bekjorden.

Ba utvalget sette ned grunnrenteskatten

I en åpen økonomi som den norske er det særlig viktig å verne om inntektene fra skatt på den ekstraordinære avkastningen (grunnrente) fra stedbundne naturressurser. En riktig utformet grunnrenteskatt reduserer dessuten behovet for vridende skatter i andre sektorer. 

Grunnrenteskatten kommer på toppen av selskapsskatt, eiendomsskatt, naturressursskatt, avståelse av konsesjonskraft og konsesjonsavgifter som vannkraftprodusentene må betale.

-Distriktsenergi ønsker at ekspertutvalget foreslår forbedringer som reduserer dagens konkurransevridning i vannkraftens disfavør, dette vil stimulere til en realisering av samfunnsøkonomisk gode opprustings- og utvidelsesprosjekter, sier Bekjorden. 

28. november 2018