Distriktsenergi-TV
Nett

Nettfusjon i Trøndelag

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og TrønderEnergi fusjonerer nettvirksomhetene i et felles selskap, og blir med det Norges nest største nettselskap i antall kunder, bare slått av Hafslund. – Den viktigste årsaken til fusjonen er at vi ønsker å rendyrke oppgavene til produksjonsselskapet for å gjøre det mer innovativt og klar for mulighetene og oppgavene som ligger foran oss. Det sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Konsernet vil fra starten ha 250 000 kunder, rundt 450 ansatte og en samlet nettkapital på 5,4 milliarder kroner.  Nettkonsernet vil ha ulike nettleier i de to konsesjonsområdene. TrønderEnergi og NTE får begge en eierandel på 40 prosent i det nye selskapet, mens KLP får en eierandel på 20 prosent. 

Hva var grunnen til at dere valgte å fusjonere TrønderEnergi og NTE?

-Det er to årsaker. For det første, så får vi et større et mer effektivt og mer lønnsomt nettselskap. Men den viktigste årsaken, det er faktisk det at vi ser et stort vekstpotensial på produksjonsiden. Først i vind og så i bygg. Da må vi rendyrke produksjonsselskapet for å bli mer innovative og å være i stand til å ta de mulighetene som nå ligger foran oss, sier konsernsjef Ståle Gjersvold. 

-Hvor tror du mulighetene nå ligger i konsumentmarkedet og bedriftsmarkedet?

-Vi tror det er et stort marked bak strømmåleren. Statsbygg sier at i 2025, så kan det kanskje være slik at vi blir energinøytrale. Det vil si at kundene ikke har behov for netto energi. Men det vil være et stort effektbehov bak strømmåleren. Hvis det løses i et marked uavhengig av det store energisystemet - da er det plutselig muligheter for å investere og være med på verdiskapningen i et annet marked som har høyere lønnsomhet, sier Gjersvold

-Hva tror dere fremtiden nå kommer til å bringe for TrønderEnergi og NTE på dette området?

På nett så skal jo vi samarbeide og lage et nettselskap. Men når det gjelder produksjon, så går TrønderEnergi alene. Der har vi jo ikke slått sammen virksomhetene. Så det vi ser er at vi må samarbeide tett med NTNU, vi må samarbeide tett med eiendomsbransjen. Ikke minst de store eiendomsutviklerne. Og så må vi bli bedre på forskning og på innovasjon, sier han.

-TrønderEnergi lager nå i samarbeid med Statsbygg energisystemer i fire nye store leilighetsbygg i Brattøra, kan du fortelle litt om det?

-Brattøra er et stort utbyggingsprosjekt som har energiløsninger, nesten som minikraftverk for ca. 80 millioner kroner bak strømmåleren. Så kan man spørre seg om dette skal være en del av det store energisystemet? Eller skal det være slik at vi for eksempel kan ta ansvaret for dette energisystemet og lage et marked bak måleren, hvor vi da kan får muligheter til å skape ny forretning.

-Vil dette borettslaget, dette systemet - kunne koble seg av GRIDen, slik at det blir helt selvforsynt?

-Det ligger nok litt lengre fram, det skal ikke kobles av GRIDen, men du kan si det at istedenfor at GRIDen går helt inn til hvert enkelt bygg, så setter du GRIDen litt lengre ut. Så det blir et større marked og en større produksjonsløsning, som er uavhengig av det store nettet.

-Og da snakker vi om vind, bergvarme og sol som kommer til å bli brukt her?

Vi snakker i hvert fall om vind, bergvarme og batteriteknologi, sier  - den typen løsninger, sier Ståle Gjersvold

27. november 2018