Distriktsenergi-TV
Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.    
Miljø

Norsk strøm er viktig for at FNs bærekraftmål realiseres

Norsk fornybar bransje kan være et av Norges sentrale bidrag til å skape en grønnere verden. Kanskje kan selskaper som Statkraft bli det for Norge de neste 50 årene som Statoil var i de forrige 50. Det sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Bård Vegar Solhjell beskriver FNs bærekraftmål som det nærmeste vi kommer en global grunnlov.

Vanskelig, men mulig

– Verden går i riktig retning innen mange områder. Vi er på god vei mot å nå flere av bærekraftmålene: Det er blitt mindre fattigdom, bedre folkehelse, mer økonomisk vekst. Men utfordringen vi står overfor er at dette er i ferd med å ødelegge natur og miljø, sier Solhjell

Solhjell er likevel ingen pessimist.

- FNs klimarapport viser at det faktisk er mulig å begrense den globale temperaturøkningen til både 1,5 grader og 2 grader. Det blir vanskelig, ja. Vi står overfor et krevende løft. Men det er mulig. Og det vil gi oss enorme fordeler om vi klarer det, sier han. 

-Hva kan de norske strøm- og nettselskapene bidra med for å skape en grønnere verden?

-For det første gjøre dere det mulig å elektrifisere hele vår økonomi, transportsektoren og andre felter. Det har vi et unikt utgangspunkt til å gjøre. For det andre i enda større grad enn nå, utveksle fornybar strøm til Europa slik at vi bidrar til overgangen fra kull og etter hvert olje og gass der. Og så tror jeg det er mulig å bygge ut mer fornybar energi i Norge på en måte som ivaretar natur og miljø. For tap av naturmangfold er nå en global utfordring og veldig mange i Norge setter pris på naturen og bruker naturen i større grad enn de andre landene. Disse verdiene må ivaretas, sier Solhjell. 

Vind kan lære av vann

-Nå står vi foran en massiv utbygging av vindkraft langs hele kysten og også i Finnmark etterhvert. Hvordan skal vi kunne gjøre denne utbyggingen mest mulig miljøvennlig?

-Jeg er en veldig tilhenger av å ta litt av den tenkningen vi har hatt i vannkraft over på vind, nemlig langsiktig planmessighet. Jeg tror miljøinteressen fra selskaper har en ting til felles: Der det er forutsigbarhet, der er det bedre. De sakene som kommer kastende på, blir ofte de mest konfliktfylte. De kan være vanskelig å håndtere for selskapene, og det er ofte de som provoserer mest. Jeg er veldig tilhenger av det arbeidet som er satt i gang med å legge klarere rammer. Og jeg tror fort man kan gjøre det enda mer. Bygge opp kunnskapen hvor det er trua miljøverdier, hvor friluftslivet er. For kjenner man den kunnskapen, så er det lettere å unngå å gå inn i de største problemene, sier Solhjell. 

 

14. november 2018