None
Hovedkontoret til Stange Energi fikk solceller på taket i 2016.    
Teknologi

E-verkssjef med solceller hjemme og på jobben

av Redaksjonen
12. november 2018
Stange Energi satser offensivt med nye løsninger for kundene. De var tidlig ute med smarthus og varmepumper. Nå er satsningen på solceller blitt en suksess og e-verksjefen er selv plusskunde.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

- Vi var tidlig ute med å installere solceller på huset, og det har vært en god investering. I sommer produserte vi så mye solstrøm at vi fikk 1320 kroner tilbake på strømregningen, sier administrerende direktør i Stange Energi, Ragnhild Skarstad Sveen. 

-Sollyset går rett inn i boligens sikringsskap og erstatter strøm vi ellers ville ha kjøpt. Når vi produserer mer strøm enn vi bruker sendes det ut i strømnettet. Kontorbygget til Stange Energi fikk solceller på taket allerede i 2016. 

- Vi ser at etterspørselen etter solenergi øker. Når førstemann i et nabolag får solcelleanlegg ser vi at dette smitter og flere naboer kaster seg på. Det er ikke så underlig for det er god økonomi i dette. Mange av solkundene vil spare penger og gjøre noe for miljøet. I løpet av 12-14 år har man nedbetalt anlegget og etter det går det i pluss i mange år, for solcellene har en garantilevetid på 30 år og en forventet levetid mer enn 40 år. Med støtten fra Enova for boliger på opp til på 28 750 blir dette lønnsomt, sier Sveen.  

- I tillegg er det veldig inspirerende å produsere egen strøm, og vi opplever at barna våre blir mer bevisste på verdien av energien og at strøm ikke bare er noe som kommer automatisk ut av stikkontakten. Solenergi er fredtidsrettet, det er bra for miljøet og sparer penger, sier hun. 

NoneI juli produserte solcelleanlegget på boligen til Ragnhild Skarstad Sveen så mye overskuddsstrøm at familien ble kreditert 1320 kroner på strømregningen fra Stange Energi.    

Digitalisering og kundefokus er nøkkelen

Men selv om solkraft både er spennende og lønnsomt så glemmer selvsagt ikke Stange Energi kjernevirksomheten som er å selge og levere strøm til de drøyt 20 000 innbyggerne i vekstkommunen Stange. 

Hvilke sentrale utfordringer ser du at Stange Energi har fremover.

-Vi er en kompetansebedrift, så det å holde på og rekruttere flinke folk er en nøkkelfaktor for videre vekst. Her har vi tradisjon på å være gode, forteller Sveen.  

-En annen hovedutfordring dreier seg om digitalisering og teknologi. Her trenger vi å løpende videreutvikle vår kompetanse for å henge med i utviklingen. Vi ønsker å realisere gevinstpotensialer ved digitalisering av drift og styring av kraftnettet og å tilby nye produkter og tjenester som våre kunder i økende grad vil etterspørre som smarthus, strømstyring og avansert batteriteknologi for å lagre egenprodusert solenergi. Teknologiutvikling innen digitalisering har gått raskt de siste årene, men vi er bare i startgropen. For oss blir det svært viktig å satse på de riktige og mest fremtidsrettede produktene og teknologiene, sier hun.  

-Den tredje hovedutfordringen handler om å opprettholde og forsterke den høye kundetilfredsheten og kundelojaliteten. Stange Energi er lokalt forankret og vi må være best på å betjene vårt lokalmarked. Det skal være enkelt å være kunde i Stange Energi. I sum starter og slutter dette ved å forstå våre kunder bedre. Vi har derfor startet et strategiprosjekt som har dette utgangspunktet, forteller hun.

NoneHuset til Ragnhild Skarstad Sveen produserer strøm for fulle mugger. I løpet av 12-14 år har familien nedbetalt anlegget og etter det går det i pluss i mange år, for solcellene har en garantilevetid på 30 år og en forventet levetid mer enn 40 år.    

Dette er Stange Energi

Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og entreprenørtjenester gjennom datterselskapene Stange Energi Marked, Stange Energi Nett og Stange Energi AUS. Stange Energi har totalt 59 ansatte og er heleid av Stange kommune.

12. november 2018