Distriktsenergi-TV
Elhubsjef Tor B. Heiberg    
Teknologi

Elhub-bot til 30 nettselskaper

Om lag 30 nettselskaper kan forvente seg dagbøter fordi de ikke leverer gode nok data til Elhuben. Dagbøtene vil løpe fra 23. oktober hvis avvikene ikke er rettet. Elhubsjef Tor B. Heiberg håper at selskapene nå setter inn en kvalitetspurt slik at det blir langt færre som får dagbøter.

Og det er ingen tvil om at bøtene svir. De største selskapene vil få 15.000 kroner i bot per virkedag, de mellomstore 10.000 kroner, og de minste 5000 kroner i dagbøter. Mange selskaper har gjort store forbedringer på datagrunnlaget de siste ukene. Bare for knappe fire uker siden lå de fleste nettselskapene – hele 98 selskaper -  an til å få dagbøter.

Tror på kvalitetsspurt

-Vil selskapene som ikke har levert kvalitetsmessig gode nok data innen utgangen av 22. oktober få dagbøter slik NVE har truet med?

-Vi har en måling den 22. oktober, da tar vi inn data fra alle selskapene på nytt og så vil vi gjøre opp status. De som ikke har klart å passere den målstreken på det tidspunktet vil da få bøter fra NVE slik NVE tidligere har varslet.

-Hvor mange selskaper tror du kommer til å få bøter?

-Det er litt vanskelig å si for det er veldig mange som er veldig nære. Da vi gjorde opp status i går (17. oktober red. anm.) var det snaut 40 selskaper som ikke hadde levert inn gode nok data. Sett i betraktning at det bare for snaue fire uker siden var hele 98 nettselskaper som lå an til å få bøter fordi de ikke hadde levert gode nok data håper vi på at det blir få som får dagbøter og at dagbotperioden blir kortest mulig, sier Tor B. Heiberg.

-Det jobbes godt i selskapene og veldig mye skjer den siste uken. Håpet mitt er derfor at ingen selskaper får dagbøter, men jeg er litt redd for at det blir noen som ikke klarer kravet innen fristen, sier han.

Kritisk med god datakvalitet

-Digitaliseringen av kraftbransjen er et svært viktig tema, og Elhuben er en milepæl og en viktig byggestein i så måte. Nå gjenstår det noen få ting så er alt på plass. Hva er det nå som gjenstår?

-Nå har vi jobbet lenge sammen med bransjen, og vi har en veldig god oversikt på datakvaliteten. Men det er et område som gjenstår og som er kanskje litt forsømt, og det gjelder faktisk strømmålerne som alltid har vært timesmålt og knyttet til produksjon og utveksling mellom nett. Der ser vi at det som rapporteres inn fra nettselskapene til Elhuben har for dårlig kvalitet og det er hovedgrunnen til at NVE gikk ut med varsel om foredragsbøter knyttet til den tidsfristen for innrapportering av disse verdiene, sier Heiberg.

NVE varsler nye runde med bøter

-I midten av februar skal Elhuben rulles ut og NVE har gått ut og varslet bøter også for den siste milepælen, hvorfor måtte man gjøre det?

-Den siste milepælen går på at alle selskapene rapporterer måleverdier som er konsistente, slik at nettbalansen går opp. Det er en veldig viktig aktivitet som må på plass for at vi skal kunne sette i gang Elhuben. Vi kan ikke sette i gang med for store avvik på dette området. Og vi gjør dette nå, for å få det siste “pushet” inn mot det å sette i gang Elhub i februar, sier Heiberg.

-Hvorfor er Elhuben så viktig for strømkunder og for bransjen?

Det er digitaliseringen av kraftmarkedet dette dreier seg om. Det er veldig enkelt i utgangspunktet, det handler om å gjøre data tilgjengelig og at disse dataen har en høykvalitet. Når vi får til det får vi til en mye bedre utnyttelse av disse dataene - da kan det for eksempel faktureres raskere, leverandørbytte kan gå raskere og vi vil få utvikling av et tredjeparts marked som er veldig spennende, sier Heiberg. 

Dette er Elhub

Elhuben skal være operativ i 1. kvartal 2018. Elhub et relativt nytt begrep i kraftbransjen. I årene fremover vil det være et sentralt begrep for alle kraftleverandører og netteiere.

Sluttkunder får raskere og mer nøyaktige oppgjør

En sluttkunde forbruker strøm som etterhvert vil registreres av en AMS måler (smart strømmåler). Det samlede forbruket hos sluttkunden overføres løpende til nettselskapet og videreføres inn til Elhub. Kraftleverandøren til sluttkunden vil da umiddelbart få tilgang til forbruket. Dette vil effektivisere kundebehandlingen vesentlig. Både i form av behandlingstid og nøyaktighet ved fakturering, leverandørbytter, produktbytter og så videre. Sluttkunder vil ganske enkelt få raskere og mer nøyaktige oppgjør.

Forenkler og forbedrer strømmarkedet

Strømmarkedet forenkles og forbedres dersom all informasjon går via en egen datahub. Tanken er at alle måleverdier skal sendes fra netteier til denne datahuben, der kraftleverandør kan hente disse igjen. Alle aktører får dermed en plass å forholde seg til med hensyn til data som skal sendes og hentes.

24. oktober 2018