Distriktsenergi-TV
Daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert talte tidligere i dag i statsbudsjett-høring på Stortinget.    
Politikk

Distriktsenergi på statsbudsjett-høring i Stortinget: Ber stortingsflertallet rette opp regjeringens nei til likere nettariff

-Det er vår klare oppfatning at regjeringen ikke har svart på stortingsflertallets krav om å utrede ulike modeller for likere nettleie. Vi oppfordrer stortingsflertallet til å sørge for at regjeringen kommer til Stortinget med alternative modeller for likere nettleie i statsbudsjettprosessen eller gjennom et nytt og mer konkret representantforslag.

Det sa Knut Lockert da Distriktsenergi i dag møtte Energi- og miljøkomiteen på statsbudsjetthøring. Han lot det ikke være noen tvil om at Distriktsenergi mener at den underliggende årsaken til regjeringens tariff-finte er at den ønsker færre og flere såkalte robuste nettselskaper. 

I statsbudsjettet står det svart på hvitt at regjeringen er for lik nettleie så lenge dette skjer gjennom fusjoner. Problemet er følgelig ikke lik nettleie, men ønsket om å fusjonere distriktsenergiverkene inn i de større byverkene. Det er en ærlig sak – men si det og ikke pakk det inn i annen, sa Lockert til Energi- og miljøkomiteen

Lik nettleie svekker ikke effektiviteten 

Lockert fortalte komiteen at regjeringen har svelget de store nettselskapenes argumentasjon om at lik nettleie vil svekke selskapenes krav til effektivitet. - Det er vår oppfatning at lik nettleie ikke svekker effektiviteten. NVEs inntekstregulering styrer selskapene på effektivitet. Er du ineffektiv får du tilsvarende dårlig avkastning. Da forsvinner du som selskap over tid. Hovedårsaken til størrelsen på nettleien handler om hvor mange kunder nettselskapene kan dele kostnadene sine på. Deretter følger utfordringer gjennom geografi og topografi, sa Lockert som understreket at Distriktsenergi ikke ønsker tiltak som reduserer effektiviteten. 

Tvilsom rapport 

I tilknytning til høringen ble det lagt fram en rapport fra Thema Consulting bestilt av Agder Energi, BKK, Eidsiva Energi, Hafslund E-CO og  Lyse. – Denne rapporten er åpenbart bestilt for å slakte en mulig lik nettleie slik Stortinget har bedt om. Etter vår oppfatning er det flere underlige påstander i rapporten. Den kanskje største av alle rare påstander er at dagens nettleie i stor grad er knyttet til kostnadsforskjeller mellom store og små selskaper. Det er det med respekt å melde ikke. Hovedårsaken til forskjell i nettleien er antall kunder nettselskapet har å dele regningen på. Thema vet det, men skriver det ikke, sier Lockert. 

Ba stortingsflertallet rette opp 

Lockert avsluttet med å oppfordre stortingsflertallet som er for likere nettleie til å sørge for at regjeringen kommer til Stortinget med alternative modeller for likere nettleie i statsbudsjettprosessen eller gjennom et nytt og mer konkret representantforslag.

23. oktober 2018