None
Medlemmer

Fusa Kraftlag – en samfunnsbygger på Vestlandet

av Redaksjonen
15. oktober 2018
I september meldte Fusa Kraftlag seg inn i Distriktsenergi. Etter en samtale med daglig leder Tove Hjartnes Fosså kan vi konkludere med at Fusa Kraftlag er en sentral samfunnsbygger på Vestlandet – selskapet finansierer alt fra bredbånd, småkraft og regional veiutbygging til topp- og breddeidrett.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

-Først og fremst velkommen som medlem av Distriktsenergi! Fusa Kraftlag tok jo selv initiativ til å bli medlem. Hvorfor valgte dere å melde dere inn?

-Vi har i fulgt med på at Distriktenergi har vært veldig aktive politisk og jobbet godt for de sakene som er viktige for Fusa Kraftlag og energiverkene i distriktene. Distriktsenergi er absolutt en viktig spiller for at våre selskaper fortsatt skal være til stede som sentrale lokale spillere. Levedyktige energiverk er god distriktspolitikk og det brenner vi for. Dersom vi som selskaper og bransje ikke selv kjemper for fremtiden, kan vi neppe forvente at andre vil gjøre det for oss, sier Tove Hjartnes Fosså. 

-Hva ønsker Fusa Kraftlag å få ut av medlemskapet?

-Å bli medlem handler selvsagt blant annet om å ta ansvar og å bidra til å skape gode løsninger for bransjen og for våre lokalsamfunn. Sammen er vi sterke. Utover dette er det er viktig for oss å få lov til å delta og bidra inn i det allerede sterke nettverket av lokale energiverk som spiller hverandre gode gjennom Distriktsenergi. Vi har mye å lære av alle de spennende medlemsselskapene og alt det de bidrar med i Distriktsenergi. Vi gleder oss til å ta fatt! 

Ikke som andre energiselskaper 

- Vi har gjort litt bakgrunnssjekk og kan vel trygt konkludere med at Fusa Kraftlag ikke er som andre energiselskaper. Kan du fortelle leserne våre litt om hva Fusa Kraftlag jobber med? 

- Fusa kommune rommer 4000 innbygger og vi har et allsidig næringsliv bestående av mye oppdrett, industri, handel og entreprenører. Fusa Kraftlag sin primæroppgave er å levere strøm til næring og private kunder i Fusa kommune. Stabile leveranser til rett pris er øverst på vår prioriteringsliste. Vi har derfor fornyet og forsterket strømnettet betydelig de senere årene.

-I kraft av vår historie er vi er en viktig spiller for å bygge ut infrastruktur. Vi så tidlig hvor viktig god datakommunikasjon er for et konkurransedyktig næringsliv og for at det skal være attraktivt å bo i Fusa kommune. Vi er stolte av at over 99% av kommunens innbyggere har tilgang til bredbånd via fiber. Men det har ikke kommet lett, vi har investert hele 75 millioner kroner for å tilby bredbånd til alle i kommunen. Vi har positiv kontantstrøm fra driften, men det hersker liten tvil om at bredbånd til alle ikke hadde vært mulig dersom ikke Fusa Kraftlag hadde tatt løftet.  

Tar en nøkkelrolle for å utvikle Fusasamfunnet

- Fusa Kraftlag er nærmest som en lokal investor og velgjører. Fortell våre lesere litt om dette. 

- Samfunnsansvaret går som en rød tråd i alt vi gjør. Over årene har vi bygget en solid økonomi gjennom eierskapet i Sunnhordland Kraftlag AS og forvaltning av pengene Fusa Kraftlag mottok ved salg av SKL-aksjene i 1996. Fondets grunnkapital var ved starten 71 millioner kroner. I 2002 ble aksjene i BKK AS solgt, og nye 90 millioner kroner ble tilført fondet, forteller Fosså. 

-Dette setter oss i stand til å ta en nøkkelrolle i utviklingen av Fusasamfunnet på nye områder - i tillegg til alt det vi driver med innen energi og bredbånd. 

-Det er bred oppslutning på Kraftlaget sine årsmøter om at Fusa Kraftlag skal benytte deler av avkastningen fra kapitalfondet til allmennyttige tiltak til beste for innbyggerne i Fusa kommune, sier hun

Fondet har gjort det mulig for oss å finansiere infrastrukturen uten å ta opp lån. Det er med å holde kostnadene våre nede, og gir dermed våre kunder lavere tariffer enn de ellers ville fått dersom vi måtte ta opp lån til utbyggingen, forteller Fosså

- Hvilke andre formål utover investeringer i nett og bredbånd finansierer dere gjennom kapitalfondet?

Vi påtar oss med glede mer samfunnsansvar gjennom årlige tilskudd på 400 000 kroner til lokale lag, organisasjoner og toppidrettsutøvere. Vår kommune huser europamestre og verdensmestere i idretter som skiskyting, volleyball og karate. For de som ikke visste det kan vi skilte med navn som Ann Elen Skjelbreid og Liv Grete Skjelbreid i skiskyting, Anni Skåtun i karate og Anders Mol i strandvolleyball. 

Fusa Kraftlag gir også tilskudd til og forskutterer tippemidler til lokale idrettsanlegg. Da kommer anleggene raskere og smidigere – til glede for kommunens innbyggere. 

Vi forskotterer også betydelige midler til utbygging av riks- og fylkesveger og vi har nå endelig fått det vi litt spøkefullt kaller en gul stripe fra Fusa og til Bergen. Brede veier har vært mangelvare på disse trakter. 

De siste årene har Fusa Kraftlag ved veiforskottering bidratt til bygging av flere kilometer ny vei både i kommunen og tilstøtende kommuner! Det er vi stolte av. 

Sist, men ikke minst hjelper vi til med utvikling av næringsliv boligbygging gjennom vårt eierskap i Fusa Utviklingsselskap. 

Vi har også gjennom årene bidratt til utvikling av næringsliv og boligbygging gjennom eierskap i Fusa Utviklingsselskap og AS Sambygg.

Nett, produksjon av småkraft og salg til sluttbrukere 

- Med 22 ansatte og mange oppgaver er dere litt som Tordenskiolds soldater – tilstede over alt, alltid. Fortell oss litt om hva Fusa Kraftlag ellers jobber med. 

Når det gjelder kraftproduksjon har Fusa Kraftlag blant annet inngått en samarbeidsavtale med SKL Produksjon AS om utnytting av småkraftpotensialet i Fusa kommune og tilgrensende kommuner. Samlet produserer vi omlag 30 GWh per år fordelt på foreløpig fire anlegg. Det er nok til å dekke forbruket til 1700 innbyggere. 

Avtalen med SKL Produksjon gjør oss til likeverdige parter i utbygginga av småkraft. Når vi har inngått avtale om leie av fallretter med grunneiere, blir det opprettet et eget selskap for utbygging av hvert enkelt prosjekt. Disse selskapene eier vi sammen på 51/49 basis etter avtale. 

SKL Produksjon AS stiller med sin tekniske ekspertise og lange erfaring i kraftutbygging. Fusa Kraftlag stiller med lokalkunnskap og leverer administrative tjenester. 

Sterk posisjon i salg mot sluttbrukermarkedet

I salg av strøm har vi en bra markedsandel i privatmarkedet på 85 %. Vi merker oss at det ikke er like lett i bedriftsmarkedet hvor bedrifter lokalt er bundet av kjedeavtaler. Vi vil beholde strømsalg lokalt og tar mål av oss å kunne levere gode avtaler på strøm til alle kundene våre også i tiden som kommer. 

Kvinne på toppen av lokalt næringsliv

-Vi kommer ikke unna om å til slutt å snakke litt om at du er noe så uvanlig som en toppleder i en bransje som fremdeles er dominert av menn i ledende posisjoner.  

-Jeg ser ikke akkurat på meg selv som toppleder, men det ble naturlig for meg ta på meg lederansvar i Fusa Kraftlag. Som kvinne valgte jeg nok allerede ved utdannelsen å være litt utradisjonell siden jeg utdannet meg som elektriker. Etter hvert tok jeg fagbrev som energimontør og elektroinstallatør og gikk noen av mine første viktige arbeids- og læreår i Fusa Kraftlag. 

Jeg har 20 år med variert praksis innen elektrofaget der jeg har jobbet i ledende roller innenfor prosjektering og prosjektledelse både på landanlegg og på skip.  I 2013 kom jeg tilbake til Fusa Kraftlag, først i teknisk stilling, men siden juli 2016 altså som daglig leder. Heldigvis har jeg på veien fått litt påfyll med blant annet et lederutviklingsprogram som har gjort at jeg er komfortabel med denne rollen.

15. oktober 2018