Distriktsenergi-TV
Nett

Bygger fremtidens strømnett: Utnytter tilgjengelig fleksibilitet og gjør strømnettet smartere

-Vi har teknologi som tilgjengeliggjør de fleksible ressursene som eksisterer i kraftsystemet. Utnyttelsen av tilgjengelig fleksibilitet er et alternativ til nettinvesteringer. I tillegg skaper det nye muligheter økt integrasjon av mer fornybar energi i nettet.

Det sier daglig leder i Enfo, Victoria Fearnley Landmark til distriktsenergi.no.

Enfo er et teknologiselskap eid av Agder Energi som utvikler løsninger for forbrukerfleksibilitet, der de styrer fleksible laster og selger det på markedsplasser for fleksibilitet. Slik kan alle strømkunder – små eller store – bli selgere av fleksibilitet i strømforbruket sitt.  

Nettselskapene kan kjøpe ledig kapasitet hos strømkundene når forbruket overbelaster strømnettet. På Sørlandet har Agder Energi pilotert en løsning der forbrukerfleksibilitet og fleksibilitet fra batterier selges til nettselskapet via en markedsplass og dermed sparer nettselskapet for investeringer. De siste to årene har blant annet Agder Energi, Microsoft og Enfo jobbet med en pilot for kjøp og salg av fleksibilitet. Nå blir tjenesten kommersiell gjennom selskapet NODES som Agder Energi har etablert sammen med Nord Pool. Markedsplassen er allerede på vei ut i Europa.

Utnytter fleksibiliteten som finnes i nettet

-Med ny teknologi er det mulig å koble sammen enheter på alle nivåer i kraftsystemet. En digital plattform, basert på skyteknologi, kan med hjelp av avanserte analyser og maskinlæring utnytte fleksibiliteten som finnes i nettet forteller Landmark.

Gjennom prosjektene våre har vi demonstrert at vi klarer å balansere tilbud og etterspørsel i sanntid.  Vi gjør kraftsystemet og kraftmarkedene smartere, fleksible og tilpasningsdyktige.

Landmark trekker frem noen eksempler:

En strømleverandør som bruker Enfo-teknologien kan tilby kundene sine å selge energifleksibilitet til fleksibilitetsmarkeder, som for eksempel NODES, der nettselskapet betaler for å kunne skru av kraftkrevende oppgaver for å stabilisere nettet. Et nettselskap som opplever at de har for liten kapasitet til å levere nok strøm på ettermiddagen da alle kommer hjem fra jobb og skrur på strøm til matlaging og elbilen, kan kjøpe denne fleksibiliteten fra store strømkunder som industribedrifter, kjøpesentre og offentlig virksomhet. - Vår løsning kopler for en periode ut for eksempel oppvarming eller ventilasjon eller andre strømkilder som ikke er vesentlige i dette tidspunktet.. Vår teknologi kan også styre strøm fra boliger slik at for eksempel strømmen til varmtvannsberedere og varmekabler på badene koples ut på formiddagen da man ikke trenger den. Denne reduksjonen i strømforbruk selges da til nettselskapene eller Statnett, som har behov for å balansere strømnettet. Enfo leverer teknologien som muliggjør dette markedet, sier Landmark. 

Det som er hovedutfordringen vår er å indentifisere fleksibilitet i kraftsystemet og å få nettselskapene til å tenke på fleksibilitet som et alternativ til investeringer i nettkapasitet og å bruke den fleksible energien vi tilveiebringer i sin daglige drift. 

Etablerte Nodes

- Gjennom prosjektene våre har vi fått mulighet til å bruke avansert teknologi til å utnytte tilgjengelig fleksibilitet og gjøre strømnettet smartere. Vi så tidlig behovet for en ny markedsplass for å kunne omsette denne fleksibiliteten. Vår eier Agder Energi har derfor etablert selskapet NODES sammen med den nordiske kraftbørsen Nord Pool. NODES skal gjøre de fleksible ressursene som allerede eksisterer i kraftsystemet, og som ikke har vært mulig å utnytte tidligere, tilgjengelig for nettselskapene, i tillegg til dagens markedsaktører, sier Landmark. 

Det er avgjørende med en full integrert markedsplass som kan koble sammen tilbud og etterspørsel og gjennomføre transaksjonene i sanntid. Målsetningen til prosjektet er å lage en åpen markedsplass for alle potensielle markedsaktører, sier Landmark. NODES er i gang med å sette opp piloter med andre kraftselskap i Norge og Europa for å teste konseptet i flere nettområder. Vi har stor tro på at denne løsningen kan effektivisere samspillet mellom den økende graden av forbrukerfleksibilitet og lokal produksjon som vi ser i dag, sier hun. 

Figuren under viser rollene i et nytt markedsdesign, der nettselskapet (DSO) kan kjøpe fleksibilitet på NODES og nye aktører får en viktig rolle i samspill med eksisterende marked og aktører. Enfo leverer teknologien en markedsaktør trenger for å koble opp og selge forbrukerfleksibilitet. 

Dette er Enfo

Enfo utvikler og opererer avanserte systemløsninger for forbrukerfleksibilitet, og har som målsetning å legge til rette for at strømleverandører kan ta en aggregatorrolle og maksimere verdien av fleksibilitet i kraftmarkedene. I tillegg leverer Enfo avanserte løsninger for effektstyring i bygg, som kan gi betydelige reduksjoner i nettleie. Enfo er en kommersiell aktør som søker samarbeid med strømleverandører i Norden og Europa. Enfo er sentral i Agder Energis satsning på fremtidens smarte kraftnett og fleksibilitet. 

Dette er Agder Energi

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Deres visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Agder Energi har til sammen 49 hel- og deleide vannkraftstasjoner og produserer omkring 8,4 TWh fornybar energi årlig.

I tillegg til den fornybare vannkraften i Norge, har selskapet de seneste årene investert i energiselskap i Tyskland og Norden. Konsernet har også en avdeling i Brussel, som arbeider med regulatoriske spørsmål knyttet til EU-lovgivning.

Agder Energi er eid av de 30 kommunene i Agder (54,5%), samt Statkraft Holding AS (45,5%). Konsernets hovedkontor ligger i Kristiansand.

01. oktober 2018