Viseadministrerende direktør i Ringeriks-Kraft Kjell Baug, Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen og Pelle Gangeskar, næringsutviklingssjef Ringerike utvikling. Foto: Catch    
Medlemmer

Ringeriks-Kraft inngår storavtale for Norges største datasenter

av Redaksjonen
30. januar 2018
Et internasjonalt børsnotert selskap har signert en avtale med Ringeriks-Kraft om kraftforsyning til Norges hittil største datasenter. Avtalen har en verdi på 370 millioner kroner, og gir 50 nye arbeidsplasser.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Selskapets navn holdes foreløpig hemmelig, men det skal dreie seg om et globalt asiatisk selskap med tusenvis av ansatte fordelt på flere land, og selskap. Selskapet driver med internettjenester, nettsikkerhet og finans.

Gir lavere nettleie

Ringeriks-Kraft trenger ikke gjøre noen større investeringer for å nå opp til kundens krav til strømforsyning. Viseadministrerende direktør i Ringeriks-Kraft Kjell Baug sier at etableringen over tid derfor gir lavere nettleie for alle kundene.

– Ringeriks-Kraft overtok i 2012 rettighetene til kraftdistribusjon på Follum, og med denne datasenteretableringen kan vi endelig begynne å ta hittil ubrukte energiressurser i bruk, sier Baug i en pressemelding.

50 arbeidsplasser i kraftverket

Store datasentre krever bemanning som skal jobbe med drift og vedlikehold. Datasenteret som blir etablert nå kan ifølge Baug forventes å gi cirka 50 arbeidsplasser, som utgjør 150 årsverk over tre år.

Denne etableringen er et viktig skritt i en større satsing som Ringeriks-Kraft gjør med Ringerike utvikling og Treklyngen. Sammen skal selskapene skape arbeidsplasser lokalt og gjøre regionen attraktiv for både norske og internasjonale aktører i framtiden.

Kjell Baug i Ringeriks-Kraft, sier at dette er den største datasenteravtalen de har hatt noensinne og vil bli Norges hittil største datasenter.
Ringeriks-Kraft er eid av Ringerike kommune (73 prosent), Hole kommune (12 prosent) og KLP (15 prosent).

Starter i februar

Datasenteret vil bli etablert hos Treklyngen på Follum. Kraftleveransen starter allerede i februar, og vil bli trappet opp til full drift i august.

Treklyngen er et datterselskap i Viken Skog-konsernet med ansvar for utvikling av fremtidens skogindustri.

– For oss i Treklyngen var det naturlig å satse på et slikt prosjekt. Etter at papirfabrikken på Follum ble lagt ned, har vi jobbet med å skape verdier på bakgrunn av infrastrukturen i området og utnyttelse av de fornybare naturressursene rundt oss. Vi er glade for at vi med denne etableringen kan bidra til videre utvikling av Ringeriksregionen, sier daglig leder i Treklyngen Rolf Jarle Aaberg i pressemeldingen.

30. januar 2018