None
Foto: Arvid Bekjorden    
Medlemmer

Ringeriks-Kraft har startet et datasentereventyr

av Arvid Bekjorden
02. januar 2018
De store lagerhallene etter Follum papirfabrikker er nå tatt i bruk som datasenter for tyske firmaer. Datasenteret bruker allerede like mye strøm som 400 til 500 husstander.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Den enes død den andres brød

Papirfabrikkene, inkludert Norske Skog, har måttet bøte med livet i hovedsak grunnet nedgangen i bruk av papir til bøker, aviser og skrivepapir. Store datasentere flytter nå inn i lokalene til disse gamle papirfabrikkene for å huse serverparker for datalagring og prosessering. Det kan være Bitcoin, blokkjede teknologi eller skylagring av e-post, e-bøker, e-aviser, bilder eller annet knyttet til den generelle digitaliseringen av samfunnet.

Bruker mye strøm og har et stort potensiale

Det er allerede tatt i bruk ni data-kontainere som hver har et effektbehov på 250 kW. Brukstiden er meget høy helt oppe i 70 – 80% som gjør at disse kontainerne bruker omtrent like mye strøm som et tettsted med 400 til 500 husstander. Potensialet kan være stort fremover.  Bra for regionen og bra for strømkundene i området.

Fordel for nettkundene til Ringeriks-Kraft

Det at man får etablert store strømforbrukere uten større behov for investeringer er veldig positivt for nettleien til kundene i Ringeriks-Krafts nettområde. Ringeriks-Kraft får i likhet med andre netteiere i Norge tildelt en inntektsramme fra NVE hvert år. Dersom inntektene øker mer inn investeringskostnadene slår dette ut i lavere nettleie.

Arbeider for å få ytterligere vekst

Jan-Erik Brattbakk som er nettdirektør i Ringeriks-Kraft, forteller til Distriktsenergi at de arbeider med å få ytterligere datasentervekst til sitt nettområde.
- Vi ser dette som starten på en bransje i sterk vekst og mener det er viktig for kundene våre at det etableres slike senter i nettområdet. De tyske selskapene som har etablert seg her sier vi har billig strøm og avgifter som gjør det lønnsomt å plassere datasenter her, sier Brattbakk.

 

 

 

 

02. januar 2018