None
Medlemmer

Fornøyde kunder i Alta

av Redaksjonen
14. september 2017
Ny undersøkelse viser at forbrukerne er storfornøyde med Alta Kraftlag.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Alta Kraftlag har siden 2010 fått utført kundetilfredshetsundersøkelser av TNS Gallup/Kantar TNS. Resultatene dette året er ekstra hyggelig lesning.

Dette året ser vi at KTI (kundetilfredshetsindeks) løfter seg litt og ligger på 78 poeng. Dette er det høyeste vi har oppnådd og vi mangler kun ett poeng for å nå det høyeste som noen gang er målt hos et energiselskap. Vi er fornøyd med resultatet, men ikke helt fornøyd før vi kan si at vi er best i landet, sier Einar Dahl, markedssjef i Alta Kraftlag.

Kundene er meget godt fornøyde med Alta Kraftlag, og de er vesentlig mer fornøyde enn strømkunder flest. I tillegg har kundenes tilfredshet forsterket seg det siste året. Det viser seg at selskapets fokus på god kundebetjening har gitt positiv effekt, skriver Kantar TNS i sin rapport.

Dahl påpeker at han og Alta Kraftlag er stolte av at selskapets husholdningskunder har en av Norges laveste nettleier.

Dette er vi selvfølgelig fornøyd med, og i år har vi også oppnådd svært gode resultater på leveringssikkerhet. Vi er nå på det høyeste nivå som er målt på kunders tilfredshet med leveringssikkerhet, avslutter Dahl.

Alta Kraftlag

Alta Kraftlag ble stiftet i 1948 og forsyner kommunene Alta, Loppa og Kvænangen med strøm og fibertjenester.

Alta Kraftlag driver både strøm- og fibernett. Selskapet har også kraftproduksjon og en rekke eierposter i andre selskaper i regionen.

Alta Kraftlag har ca. 65 ansatte totalt og hovedkontor i Alta sentrum, med montørstasjoner i Øksfjord og Burfjord. Omsetning er på ca. 125 MNOK årlig.

14. september 2017