None
Medlemmer

Store endringer i Selbu Energiverk

av Arvid Bekjorden
22. august 2017
Henning Holt har tatt over roret i Selbu Energiverk. Selskapet Holt nå leder har gjennomgått store forandringer de siste årene.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Trønderenergi kjøpte strømnettet og kraftsalget

Det var den nylig pensjonerte direktøren Per Otnes som satte i gang arbeidet med en storstilt salgsprosess av de fleste forretningsområdene til Selbu Energiverk. Selbu Energiverk eide strømnettet, drev med kraftsalg og vannkraftproduksjon, og eide 100 % i bredbåndselskapet Neanett. Da Henning Holt tok over direktørjobben i vår, var allerede salget av strømnettet og kraftsalget unnagjort. Til slutt var det Trønderenergi som fikk tilslaget på kjøpet av strømsalg og nett.

NTE kjøpte bredbåndsselskapet Neanett

Henning Holt har en allsidig og lang bakgrunn fra elektronikkbransjen, samt utdanning fra blant annet Forsvaret. Noe av det første Henning satte i gang med da han ble ansatt, var å finne aktuelle kjøpere til Neanett. Til slutt falt valget på Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). En av grunnene til at NTE ble valgt var deres bygdefiberkonsept, som garanterte at også innbyggerne i ytterkantene av kommunen skulle få tilbud om bredbånd. Holt sier de så langt bare har gode erfaringer med NTE.

I hovedsak er det nå kraftproduksjonen som er igjen i Selbu Energiverk

Tilbake i Selbu Energiverk er nå kraftproduksjon på 122 GWh, fordelt på tre kraftverk. Det er nå fire ansatte igjen i Selbu Energiverk, som foruten kraftproduksjonen også er involvert i Selbu Vekst AS, der Selbu Energiverk sitter med en eierandel på 38 %. Selskapet driver med eiendom og næringsutvikling, der hensikten er at elskapet skal bruke ressurser på den totale samfunnsutviklingen i kommunen, med sikte på å styrke Selbu-området som et aktivt bo- og næringsområde.

Mulig storutbygging av vindkraft

Selbu Energiverk har flere spennende muligheter fremover, blant annet en mulig storutbygging av vindkraft på Stokkfjellet, som ligger i kommunen. Utbyggingen er planlagt i samarbeid med Trønderenergi, som også skal være hovedutbygger.

Dersom dette vindkraftanlegget på 100 MW blir realisert, blir anlegget den største vindkraftparken i innlands-Norge. Utbyggingskostnaden er estimert til ca.1,2 milliarder kroner og saken ligger nå hos NVE til behandling. Selv om vindparken ligger utenfor beiteområdene til reinen, har reineiere anket utbyggingen inn til Olje- og energidepartementet (OED). Henning Holt håper OED snart gir Selbu Energiverk konsesjon. 

Distriktsenergi ønsker den nye direktøren Henning Holt og Selbu Energiverk lykke til.

22. august 2017