None
Jørgen Luggenes leder Årdal Energi. Foto: Distriktsenergi    
Medlemmer

En viktig samfunnsbygger i indre Sogn

av Arvid Bekjorden
25. juli 2017
Årdal Energi har vannkraftressursene i Hurrungane og Jotunheimen som grunnlag for sin virksomhet. Vannkraften har vært avgjørende for kommunen og selskapets utvikling.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Sjefen selv, Jørgen Luggenes, tar imot Distriktsenergi i Årdal Energis solide og tidløse lokaler i Øvre Årdal. Når Distriktsenergi stikker innom på en solvarm sommerdag er det riktig så flott i indre Sogn, der Øvre Årdal ligger omgitt av Hurrungane og Jotunheimen, med de høyeste fjelltoppene i Norge. Disse fjellområdene og deres vannkraftressurser er årsaken til at Årdal – med god hjelp fra Hydro – har utviklet seg til å bli den viktige industrikommunen den er i dag.

Årdal Energi går bra

Siden oppstarten 27. september 1933 har det vært mange selskapsformer og navn; Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning, L/L Årdal Kraftlag, Årdal Kommunale Kraftforsyning, Årdal Energiverk, Årdal Kommunale Energiverk og til slutt det nåværende navnet Årdal Energi KF. Selskapet har vært et kommunalt foretak siden første januar 2002.

Luggenes forteller at Årdal Energi lever i beste velgående, og at selskapet har en sunn og god økonomi. Konsesjonskraften fra vannkraftressursene i området blir videreformidlet til de fleste av innbyggerne i kommunen.
– Det er meget få kunder som har valgt å kjøpe kraft fra andre leverandører, sier Luggenes.

Fremtidsrettet bredbåndsselskap

De siste årene har det også blitt satset på bredbånd i Årdal. Bredbåndselskapet Årdalsnett er i hovedsak eid av Årdal Energi, og det er hele 2700 kunder som er tilknyttet bredbåndsnettet. Sett på bakgrunnen av at det er drøyt 3500 nettkunder totalt i strømnettet til Årdal Energi, er dette riktig så bra.
– Vi har stor tro på dette selskapet fremover, sier Luggenes, og forteller at de fikk inn Enivest som medeier for kort tid siden. Enivest er eid av blant andre SFE og Sunnfjord Energi.    

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet i Årdal Energi.

I mange år har selskapet arbeidet systematisk for å unngå skader og ulykker.
– Heldigvis har Årdal Energi ikke vært innblandet i alvorlige ulykker. Vi har heller ikke påført andre – hverken personer eller miljøet – noen skader, sier Luggenes. Årdal Energi er medlem i Sogn Bedriftshelsetjeneste og støtter opp under lærlingeordningen.

Bidrar i lokal kraftutbygging

I tillegg til å være med i styret er Luggenes også driftsleder i Seimsdal Kraft, som Årdal Energi eier 34% av. De resterende eierne er lokale gårdbrukere fra kommunen.
– Driften og økonomien har gått veldig bra og selskapet har allerede begynt å betale ut utbytte. Produksjonen kan variere mellom 14 og 20 GWh, avhengig av vanntilgangen gjennom året, sier Luggenes.

 

25. juli 2017