None
Medlemmer

Ærespris til Per-Erik Ramstad

av Redaksjonen
08. juni 2017
Alta Kraftlag-direktøren mottok Distriktsenergis ærespris under årsmøtet i Narvik.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

– Per-Erik er (som nordlendinger flest) en som gir klare beskjeder og har klare meninger om hvor skapet skal stå. Dette er helt i tråd med Distriktsenergis tilnærming til omverdenen, sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi. Æresprisen deles hvert år ut til en person som har gjort en stor innsats for Distriktsenergi over tid.

Prisen har blitt delt ut årlig siden Defos tiårsjubileum i 2010. Den gang gikk prisen til daværende styreleder og Defo-gründer Eilif Amundsen.

Lang fartstid

Per-Erik Ramstad har vært sentral i Distriktsenergi (tidligere Defo) i mange år. I tillegg til å være nestleder i styret er Ramstad også leder for nordområdeutvalget, et verv han har hatt i flere år. Som administrerende direktør i Alta Kraftlag er Per-Erik Ramstad en person som markerer seg. Han er stadig på barrikadene for kraftlaget og deres kunder. 

– I nordområdeutvalget og i Distriktsenergi har Per-Erik jobbet for sikker kraftforsyning i Nord. Med Statnetts arbeid i dag og deres planer må det være lov å si at han har lykkes med dette, sier Lockert. 

–  Distriktsenergis ærespris er vel fortjent, og det var, som Ramstad selv sier, «sannelig på tide».

08. juni 2017