None
Medlemmer

Ny rapport viser vei

av Redaksjonen
06. juni 2017
I en fersk rapport viser Adapt Consulting hvordan nettselskaper på sikt kan oppnå høyere kostnadseffektivitet ved å tilpasse seg signalene i reguleringsmodellen. Rapporten er laget på oppdrag fra Distriktsenergi.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

– Det er på tide at medlemmene våre tar taktiske og strategiske hensyn når beslutninger som påvirker inntektsrammereguleringen tas, sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.

Adapt-rapporten er bestilt med ett mål for øyet: å hjelpe Distriktsenergis medlemmer med å ta smarte grep når det gjelder rammeregulering.

– Det kommer stadig tydeligere signaler fra myndighetene om at det er ønskelig med færre og større nettselskaper. I tillegg er reguleringsmodellen blitt mer kompleks de siste årene, og insentivene til kostnadseffektivitet er forsterket, skriver Patrick Narbel fra Adapt Consulting i rapporten.

Det ligger et potensial for økt effektivitet, økt avkastning og redusert nettleie i det å tilpasse seg reguleringen, sier Lockert. NoneGrundig Adapt viser hvordan bedrifter kan ta smarte grep i forbindelse med rammeregulering.    None

Økt effektivitet

Lockert beskriver rapporten som en enkel tilnærming til faktorene som påvirker rammereguleringen. Rapporten tar sikte på å vise hvordan man som nettselskap kan fatte «riktige» beslutninger, for slik å løfte selskapets effektivitet.

Rapporten viser hva medlemsbedriftene bør kunne om den økonomiske reguleringen av nettselskap, og skisserer flere viktige utgangspunkter for effektiv drift.

Hovedregelen er at ved å gjøre det de beste gjør, så vil man som nettselskap klatre i effektivitetsmålingene, sier Lockert. Selskapene oppfordres til å holde et godt fokus på kostnader, samt å samarbeide med andre selskaper der det skaper verdi.

En må identifisere og gjennomføre gode investeringsløsninger. Det er de langsiktige investeringene som er viktigst. Det er ikke noe poeng å spare seg til fant  det kan åpenbart være riktig å investere i nye teknologier som på sikt gir reduserte driftskostnader, sier Knut Lockert.

Les rapporten her

06. juni 2017