None
Foto: iStock    
Medlemmer

Fortjent sommerferie i emning

av Knut Lockert
29. juni 2017
– David har som vi alle vet et godt grep på Goliat, skriver Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi, i sin sommerhilsen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I Distriktsenergi heier vi på det lokale energiverket. Vi ser hvordan det jobbes for å opprettholde god forsyningssikkerhet, og vi ser hvordan energiverket utgjør en forskjell i lokalsamfunnet. Nå er vi i en spennende brytningstid i hele bransjen, der selskapene ruster seg for å kunne levere framtidens løsninger til kraftkundene.

I Distriktsenergi ser vi at det jobbes med omstillingsprosesser nær sagt over alt. Selskapene tar morgendagens løsninger på alvor, og de arbeider deretter. Vi ser også at de lokale energiverkene er omstillingsvillige  de samarbeider om gode løsninger og de knytter til seg «smarte» teknologileverandører. Her er det ikke størrelsen på selskapet det handler om, men selskapenes evne til å omstille seg og jobbe smart.

Sittende regjering har med god hjelp av NVE prøvd å gjøre spørsmålet om evne til å møte framtidens utfordringer til et spørsmål om selskapsstørrelse. «Robust» er idealet. Her benyttes de fleste politiske virkemidler til å dytte bransjen i retning av færre, større selskaper. Dette synes vi er merkelig. Hvor får de det fra at man må være stor for å jobbe smart? David har som vi alle vet et godt grep på Goliat.

Etter sitt eminente foredrag på Distriktsenergis årsmøte kom Nordkraft-sjef Eirik Frantzen med følgende uttalelser til bladet Energi:

Det er en feilaktig oppfatning om at små selskaper må slå seg sammen først som sist.

Det er ingen konsolidering som foregår, det er normal evolusjon.

Den skremselspropagandaen som man blir utsatt for er overdreven.

Det er som om vi skulle sagt det selv. Frantzen påpeker også at nettselskapene selges på billigsalg:

For de store er det kjempelønnsomt å få kjøpe små naboselskap. De gjør kanonavtaler og plukker synergier som i praksis betyr å legge ned lokale arbeidsplasser.

Vel, det er opp til ethvert styre å legge den framtidige kursen for eget selskap, men vurderer man salg, ja, da ville jeg tatt en prat med Nordkraftsjefen først og bedt om noen innspill. Slik kan man nemlig balansere det trykket man er utsatt for fra myndigheter og de største selskapene.
I Distriksenergi observerer vi stor aktivitet, og vi ser de lokale energiselskapene leverer solid. De leverer etter konsesjonsvilkårene og de former framtiden. Etter en velfortjent sommerferie er vi overbeviste om at David vil overraske Goliat og ta de steg som skal til for å forme framtiden, til fordel for lokalsamfunnet og energiselskapets kunder. Det var også vårt hovedbudskap til olje- og energiministeren for en liten tid siden. Nå må politikerne ikke dytte på med mer byråkrati og fordyrende regler, men heller la selskapene gjøre jobben sin.

Vi i Distriktsenergi ønsker alle en god, velfortjent sommer!

 

 

29. juni 2017