None
Foto: Fredrik Kveen    
Årsmøte

Digitalisering og muligheter

av Redaksjonen
04. mai 2017
Auke Lont, konsernsjef i Statnett, kommer til Distriktsenergis årsmøte i Narvik for å holde foredrag om dagsaktuelle saker.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Statnett sier at framtiden er elektrisk, men vi mener at den også er digital. Hvordan fokuserer dere på den digitale fremtiden?

– Det er ingen tvil om at ikke bare fremtiden, men også hverdagen i dag er digital. Statnett er i gang med en rekke store IKT-prosjekter, blant annet nytt driftssentralsystem, Elhub, Nordisk balanseavregning og flere andre. I tillegg er en fremoverlent IKT-strategi internt i hele organisasjonen en vesentlig del av både hvordan vi utvikler nettet, utvikler systemer for vedlikehold, utvikler nye markedsløsninger og driver prosjekter.

– Automatisering og store datamengder gir oss nye muligheter for å drifte og planlegge. Vi vet stadig mer om både komponenter og systemmessige forhold i sanntid. Håndteringen av store mengder Big Data gir oss mange nye muligheter, men krever også en innsats for å utnytte disse riktig og effektivt. Blant annet har vi et større FoU-prosjekt som ser på hvordan vi skal utnytte Big Data i vedlikeholdsarbeidet vårt. Sist, men ikke minst krever det et nytt mindset og ny kompetanse for alle i Statnett – det er hard jobbing.

Skal redusere kostnadene

Dere har fått kritikk for å ha et for høyt kostnadsnivå, hva gjør dere for å redusere det?

– Vi arbeider på mange fronter med å redusere kostnadene våre. Dette handler om å velge de riktige prosjektene, bygge dem på rett måte og utvikle og drifte kraftsystemet på en kostnadseffektiv måte. Å sikre strømforsyningen til Stavanger gjennom å i første omgang bygge til Stokkeland stasjon i Sandnes, er vesentlig mindre kostnadskrevende enn å bygge til Stølaheia i Stavanger. Vi har en målrettet FoU-virksomhet, og ny teknologi og nye metoder blir implementert gjennom teknologikvalifisering og standardisering. Dette gjør verktøykassen større, og vi får resultater som både reduserer HMS-risiko og øker kostnadseffektivitet. I tillegg jobber vi med leverandørene. Vi bygger opp kontraktene og mange nok leverandører og til å få konkurransedyktige priser, og vi har kategoriteam internt som profesjonaliserer anskaffelsene på sine spesialområder. Gjennom dette ser vi at vi oppnår lavere enhetspriser. Når så anleggene kommer i drift, er det viktig at vi utvikler kraftsystemet slik at de utnyttes best mulig og med effektiv drift og vedlikehold.

Defo har satt pris på at du har vært med på vårt årsmøte med fagdager, sist på Røros i mai. Hvordan opplever du å være med på dette arrangementet?

– For meg er det påfyll og pustehull samtidig. Det er svært stimulerende å møte så mange som er opptatt av at kraftsystemet fungerer, at kundene behandles på beste måte og ikke minst at Statnett lykkes.

HMS-arbeidet blir satset på

Hvordan jobber dere for å styrke HMS-satsingen i Statnett?

– Å styrke HMS-arbeidet er en prioritert satsing i Statnett. I juni ble det vedtatt en omfattende handlingsplan for HMS. De fire hovedtiltakene i HMS-planen er styrking av sikkerhetskultur, økt fokus på etterlevelse og kontroll, kontraktskrav og konsolidering av prosjektporteføljen. Planens intensjon er å balansere behovet for fremdrift i prosjektene med en sterkere hånd på HMS. I tiden fremover vil Statnett systematisk vurdere mulighetene for å forskyve prosjekter med tanke på å avlaste den totale porteføljen. Det vil frigjøre ressurser som blant annet vil bli brukt for å øke kontroll og tilstedeværelse på byggestedene, både for å avdekke feil og for å fremme forbedringer i det daglige arbeidet. Risikovurderinger skal gjennomsyre HMS-arbeidet. De farligste operasjonene skal omfattes av de strengeste tiltakene. Dette vil bli kombinert med tiltak for å styrke sikkerhetskulturen både internt i Statnett og i alle selskaper som jobber for Statnett. Vi har nå møtt våre ti viktigste leverandører to ganger. Nå sist var det ikke bare direktører som deltok, men også "mannen i masten". Det har kommet mange konkrete innspill på hvordan Statnett kan bli bedre. Det vil videre bli strammet ytterligere inn på kravene til prekvalifisering av og kontrakter til leverandører.

Liker stillheten på fjellet

Hva savner du mest fra Nederland?

–Skøyting på kanalene, selv om det uansett har vært lite av det de siste 20 årene som følge av dårlige vintre.

Hva liker du best med Norge?

– Stillheten på fjellet om vinteren. Ingenting slår en morgentur på skøyteski i nypreparerte løyper.

Kjører du fossil eller elektrisk?

– Har akkurat kansellert Tesla bestilling etter 3 års ventetid.

(Artikkelen ble først publisert på Defo.no i oktober 2016).

Auke Lont

Konsernsjef i Statnett siden 2009. Arbeidet mesteparten av karrieren i energibransjen.

Alder: 58 år.

Utdanning: Mastergrad i økonometri (1982) fra Vrije Universitetet i Amsterdam.

Om Statnett

  • Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og tre regionsentraler.
  • Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.
  • Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet.
04. mai 2017