None
På plass Styreleder Halvard Fjeldvær er fornøyd med at navnebyttet ble vedtatt på dagens årsmøte i Narvik.    
Medlemmer

Navnebytte vedtatt

av Halvard Fjeldvær
30. mai 2017
Styret i Defo foreslo tidligere i vår at Distriktenes energiforening (Defo) skulle omdøpes til Distriktsenergi. Under årsmøtet i kveld ble navnebyttet enstemmig vedtatt.

Halvard Fjeldvær

Halvard Fjeldvær er styreleder i Distriktsenergi. Til daglig jobber han som administrerende direktør i Svorka Energi i Surnadal. Halvard er utdannet siviløkonom, og har lang erfaring fra energibransjen.

Distriktsenergi forteller oss også i større grad hvem vi er, enn det Defo-navnet gjør.

Vedtas på årsmøtet i mai

Det er til syvende og sist årsmøtet (Generalforsamlingen) til Defo som bestemmer hvorvidt det blir navneskifte eller ei. Tilbakemeldingene vi har fått så lang tyder ikke på annet enn at medlemmene er fornøyde med nytt navn. Dette vil i så fall bli vedtatt på Defos årsmøte den 30. mai i år. 

Viktig for Defos følgere

Gitt at årsmøtet vedtar navneendringen vil ny «innpakning» bli presentert på årsmøtet i Narvik. Nytt navn og en justering av logoen vil utformes slik at det er mulig å se at det er dagens Defo som blir til Distriktsenergi. Det er viktig, ikke minst med tanke på Defos Facebookside som nærmer seg 9.000 følgere. Den skal vi kunne bygge videre på.

Tydeligere kommunikasjon

I fremtiden handler det i større grad om å jobbe for å vinne sannheten om vår bransje, og da må vi ha et navn som representerer oss i større grad enn i dag. Erfaringene har vist oss at Distriktenes energiforening ofte blir omtalt som Defo. Det er et navn som stort sett er kjent for de innvidde i vår bransje. Derfor mener vi navnet Distriktsenergi representerer oss på en bedre måte.

Fra styrets side håper vi at navnendringen vedtas 30. mai og at meningene og engasjementet i Defo tas videre i Distriktsenergi.

30. mai 2017