None
Foto: iStock/Arbeiderpartiet    
Årsmøte

Opposisjonens perspektiv

av Redaksjonen
24. mai 2017
Terje Aasland, første nestleder i energi- og miljøkomiteen (Ap), kommer til Distriktsenergis årsmøte for å rette søkelyset mot grønn innovasjon.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

«Arbeiderpartiet og opposisjonens syn på aktuelle energipolitiske saker» heter det i årsmøteprogrammet. Hva skal du fokusere på i foredraget ditt?

Jeg vil ta utgangspunkt i at energi og det fornybare Norge gir fantastiske muligheter. Jeg ser egentlig flest muligheter (og muligher som ikke er utnyttet), og jeg vil ta utgangspunkt i det. Og så er det også noen skjær i sjøen – nett-tariffer, rettferdighet, opprinnelsesgarantier – som jeg også kommer til å snakke om. Energien, det, fornybare, kunnskap – dette er våre muligheter.

I partiprogrammet sitt har Arbeiderpartiet en rekke punkter som tar sikte på å «styrke fornybare industrier». Hvilke av disse er de viktigste for Defos medlemmer?

Det er vanskelig å si veldig konkret, men jeg tror det handler i samlet sum om hvordan man håndterer energibransjen. Kraftselskaper og nettselskaper, det er en dim, men også hvordan vi håndterer forbrukssiden, med sikker adgang, stabilisering av markeder og den type ting. Dette er temaer som henger sammen med hverandre, noe partiprogrammet også tar utgangspunkt i. På Defos årsmøte vil jeg med mine tilmålte tretti minutter forsøke å balansere ut dette.

Hvis du skulle beskrevet de største kraftpolitiske forskjellene på Ap og den blå-blå regjeringen, hva ville du fokusert på?

Jeg ville lagt vekt på at dagens regjering etter min mening har misbrukt mulighetene. De har ikke satset nok på ny industri, og har i for liten grad lagt til rette for at Norge skal være en attraktiv arena for grønn investering, fra nye forretingsområder som datasentre, til mer tradisjonelle næringer som aluminium. Dette har regjeringen forsømt. Vi hadde en energimelding som i liten grad diskuterte de fantastiske mulighetene vi har for ny industri og verdiskapning, eller hvordan man kan legge til rette for elektrifisering av samfunnet, nå som vi må omstille oss til et lavutslippsamfunn. Den store energisdiskusjonen manglet i miljømeldingen.

Det er også mange andre forskjeller. Når det gjelder selskapsmessig og funksjonelt skille er vi ikke for å gå ned i detaljene og regulere også de aller minste selskapene, som regjeringen gikk inn for da de vedtok dette. Å opprette separate selskaper er OK, men å gå ned og kreve et funksjonelt skille mener vi er et overdimensjonert tiltak. Det andre er at regjeringen ikke har tatt tak i en helt vesentlig problemstilling, nemlig nettutjevning. De som bor der det er høy produksjon og høye investeringer betaler veldig mye for nettkostnader og nettleie, selv om strømmen som produseres ikke blir brukt hos dem. Det er en ordning det må finnes en løsning på. I fremtiden, når det er bedre infrastruktur og forbrukere kanskje blir mer kritiske til hva man betaler –  det kommer til å være solenergi, batterier, AMS-målere – vil det kanskje være mer skepsis til at størsteparten av regningen er nettleie. Spesielt i områdene der det er høy kraftproduksjon.

Du tror med andre ord at nettutjevning (nå som det er programfestet av Ap, KrF og V) snart kan bli en realitet?

Vi er nødt til å finne en måte å utjevne dette på. At effektivitet i nettselskaper skal måles har man forståelse for, men at forskjellene skal være så store, ikke på grunn av effektivitet, men andre årsaker, det må vi finne en løsning på. Hvordan dette konkret skal gjøres trenger vi en utredning på. Jeg tror det er viktig at vi snur på steiner og finner ut hvordan vi vil ha det, slik at vi reduserer belastningen de få bærer på sine skuldre, for å fremføre energi til andre som ikke har samme nettkostnader.

Terje Aasland, første nestleder i Energi- og miljøkomiteen (Ap)

Terje Lien Aasland (1965) er energipolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Aasland ble valgt inn på Stortinget fra Telemark i 2005 og gjenvalgt ved stortingsvalget 2009.

Aasland har bakgrunn som energimontør og har også vært tillitsvalgt i fagbevegelsen.

24. mai 2017