None
Enighet Nå går alle partier inn for utjevning. Foto: iStock    
Politikk

Nå er det flertall for nettutjevning på Stortinget

av Redaksjonen
02. mai 2017
På landsmøtet sitt i helgen gikk også KrF inn for utjevning av nettleia. Nå er det flertall for at nettleien skal koste det samme, uansett hvor man bor i landet.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

– Det kjennest urimeleg at dei delane av landet som produserer straumen skal vere dei som betaler mest i nettleige, sier KrF-stortingskandidat Tore Storehaug (Sogn og Fjordane) til NRK.

På landsmøtet i helgen fikk Storehaug med seg et flertall for utjevning av nettleien. KrF går dermed inn for at nettleien skal være lik over hele landet. Slik systemet fungerer i dag varierer nettleien etter hvor i landet kunden bor.

I løpet av kort tid har KrF, Venstre og Arbeiderpartiet alle programfestet tiltaket.

Rettferdighet

Defo har lenge tatt til orde for at nettleien må ned i områder der det er mye kraftproduksjon. Det er et paradoks at nettleien er høy i områder der det produseres mye kraft, mens den kan være lavere i bynære strøk, der det knapt er kraftproduksjon.

Sammen med Adapt Consulting AS jobber Defo nå med å finne praktiske løsninger for innføring av utjevningsordning på nettleie.

For Defo er det helt sentralt at utjevningen eller betalingen av nettleien ikke må gå på bekostning av behovet og kravet om at netteierne skal drive effektivt og smart.

Vedtaket på landsmøtet innebærer at det kraftpolitisk kan bli en spennende høst, der utjevning av tariffen i en eller annen form kan bli en realitet. Vi nærmer oss frimerkeprinsippet for nettleie i Norge, sier Knut Lockert, daglig leder i Defo.

Les Defos sak om Arbeiderpartiets utjevningsvedtak her

02. mai 2017