None
Foto: Knut Lockert    

Venstre og SP for utjevning av nettleie

av Knut Lockert
05. april 2017
Ja til kortreist kraft sier vi i Defo og heier på tilnærmingene til Venstre og Senterpartiet. Vi har sagt det lenge. Det er et paradoks at nettleien i Oslo er av landets laveste i et område der det knapt produseres en eneste KWh, samtidig som nettleien er av landets høyeste i områder der renner over av kraftproduksjon.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I forbindelse med at vi står overfor et valg til høsten og partiene avholder sine landsmøter har det vært jobbet godt fra Sogn og Fjordane med spørsmålet om utjevning av tariffen. Venstres Kurt Jevnaker uttaler til NRK Sogn og Fjordane at «Det med utjamning av nettleige og linjekostnader er ei veldig viktig sak.». Han forsetter «Det er jo eit paradoks at vi som står for nær 10% av kraftproduksjonen i landet har dei desidert høgaste nettleigene. Slik kan det ikkje vere» sier Jevnaker.

Les hele saken her: Venstre skal jobbe for utjamning av nettleige

Nettleien bør ned i områder med kraftproduksjon

Nei, slik bør det ikke være sier vi i Defo. Dessuten, all produksjonen som fylket bidrar med til områder i landet der det ikke produseres kraft, innebærer en overføring av midler fra distriktene til de store forbruksentrene i byene. Behovet for det overliggende nettet er større for forbrukere langt unna kraftproduksjonen enn for forbrukere nær produksjonen. Dette gjenspeiles ikke i tilstrekkelig grad i nettleien i dag. Det bør derfor vurderes om andelen av det store overføringsnettet, sentralnettet, burde prises i tråd med dette. Derfor bør nettleien ned i områder med kraftproduksjon og opp i områder uten. 

SP – lik nettleie for alle?

Senterpartiets Liv Signe Navarsete ønsker også en ordning som utjevner nettleien. Til NRK Sogn og Fjordane går hun så langt som til å ønske en ordning som «gjer at alle i Noreg betalar lik nettleige. 

Les hele saken her: Krev tiltak som jamnar ut nettleiga

Fra Defo sin side er vi for en utjevning i retning av at er det produksjon i området, må dette belønnes i gjennom lavere tariffer enn ellers. Samtidig er det viktig at man fra myndighetshold opprettholder et regelverk som gir nettselskapene de rette insentivene til å drive effektivt. Samme nettleie i hele landet vil kunne komme i strid med et slikt ønske.

Derimot er det fult mulig for eksempel å omfordele utgiftene til sentralnettet, som står for deler av transporten av kraften fra produksjonsstedet til de store sentra, uten at dette går på effektiviteten løs.

K-faktoren må beholdes

Politikere som ønsker en utjevning og som ser behovet for at nettet i områder med produksjon skal få en belønning, må følge med nå. Den såkalte k-faktoren er det nærmeste vi i dag kommer en tariffmessig belønning for å ha samlokalisert produksjon og uttak.  K-faktoren innebærer at avregningsgrunnlaget for forbruk skal reduseres for tilknytningspunkter i sentralnettet der det også er innmating av kraft gjennom en korreksjonsfaktor.

K-faktorens størrelse avhenger av forholdet mellom innmating og forbruk i punktet. Nå er det til vurdering i Statnett å fjerne denne k-faktoren og store selskaper som Hafslund ønsker dette. Årsaken er åpenbar. Der har man ingen nytte av K-faktoren siden det ikke er produksjon og avregne mot forbruk. I Defo er vi helt klare på dette punktet. K-faktoren må opprettholdes for fremtiden. Fjerner man denne, vil man ytterligere tjene Hafslunds kunder på bekostning av kunder i Distrikts-Norge der produksjonen finner sted.

Dette er politikk

Navarsete uttaler til NRK Sogn og Fjordane at dette er politikk. Det har hun rett i. Om politikerne vil. Det handler om i hvor stor grad de ønsker å holde hendene på rattet og ta styringen.

Konsernsjefen i Sogn og Fjordane energi hadde et leserinnlegg på trykk i Defo om disse problemstillingene.

Leserinnlegget kan du lese her: Rettferdig nettariff no

 

 

 

05. april 2017