None
Foto: Knut Lockert    
Energi

Strømforbruket øker mot 2020

av Knut Lockert
04. april 2017
En ny rapport fra NVE viser at strømforbruket vil øke med opptil 10 TWh fra 2015 til 2020.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår i den nylig publiserte rapporten «Energiforbruk i Fastlands-Norge» at strømforbruket mot 2020 vil øke i alle næringer. Det kommer også frem at det er forventet nye anlegg innen industri og i den «nye» næringen datasentre. Det vil også skje en overgang fra fossile energivarer til strøm innen transport, i husholdninger og i tjenesteytende næringer.

I riktig retning

Slik Defo ser det er dette en utvikling til det bedre og i tråd med regjeringens energimelding, der hovedbudskapet var at «kraften skulle tas i bruk». Når vi ser en overgang til bruk av mer el på bekostning av fossil energibruk, er dette også i retning av et renere og mer fornybart forbruk. 

Håper NVEs prognoser stemmer

Rapporten legger til grunn at nye datasentre vil etablere seg i Norge. Så langt har de andre Nordiske landene vært bedre enn Norge til å implementere datasentra i sine land. I NVEs regnestykker legges det opp til at denne tendensen nå vil snu. Defo håper at NVEs prognoser stemmer. Vi vet at det jobbes hardt mange steder i landet nettopp for å sikre nye datasentre. Politisk er dette et ønske, og kutt i elavgiften for datasentre med uttak over 5MW fra 1. januar 2016 vil forhåpentligvis være med å sette fart på denne industrien. Også her til lands. 

I rapporten nevner også NVE helt konkret «viktige bidrag til økning i strøm er pilotanlegget på Karmøy, utvidelser av gassanlegget på Nyhamna og eletrifisering av oljefelt på Utsirahøyden».

Les hele NVEs rapport «Energiforbruk i Fastlands-Norge» her.

04. april 2017