None
Foto: Luster Energiverk    
Medlemmer

Strømlotteriet

av Redaksjonen
27. april 2017
Luster Energiverk har siden 2001 lagt opp måleravlesingen som et lotteri for kundene sine.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

– At flere og flere leser av måleren sin sparer oss for masse arbeid og er mer effektivt både for kunden og oss. Vi startet med lotteriet i 2001, forteller Svein Thorstensen, som jobber i administrasjonen i Luster Energi.

Hver måned trekker Luster Energi ut to heldige vinnere, som hver mottar 1000 kroner. Måten gevinsten overrekkes på er kanskje ikke helt vanlig praksis i et lotteri.

– Vi offentliggjør vinnere via hjemmesiden til Luster Energiverk og kundene får tilsendt brev sammen med fakturaen der gavekortet er trukket fra, sier Thorstensen.

Heldige vinnere

– Jeg har vært kunde siden 1980, så det var på tide at vi ble trekt ut. Det kan jo være et lite bidrag til nettleien, sier Johannes Henry Vedvik. I januar var hans måleravlesing en av de som ble trukket ut. Thorstensen innrømmer at det har gått med litt midler til lotteriet, men påpeker at fordelene med lotteriet er større enn ulempene.

– Vi har gitt tilbake nesten 200 000 kroner i gavekort, men har vel spart desto mer i porto og papir og manuell behandling av målerstander, sier Thorstensen.

Ubønnhørlig mot slutten

Thorstensen forteller at 81 % av kundene til Luster Energi bruker nett eller SMS når de skal melde inn målerstanden, mens 19 % fortsatt foretrekker å motta avlesningskort i posten. Det går dessverre ubønnhørlig mot slutten for dette spesielle lotteriet. Automatisering vil på sikt føre til at Luster Energis kunder mister litt spenning i hverdagen. Thorstensen ser imidlertid ikke mørkt på saken.

– Ordninga med gavekort vil nok opphøre når AMS-utrullinga er gjennomført, men vi får se om det kan bli aktuelt med noe nytt.

 

27. april 2017