None
Foto: Nordkraft    
Årsmøte

Sats på fornybart i nord

av Redaksjonen
26. april 2017
Eirik Frantzen, daglig leder i Nordkraft, vil gjøre Narvik til kraftsentrum for nordnorsk fornybar energi.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

«Nordkrafts fornyings- og endringsprosesser» er tittelen på foredraget du skal holde under Defos årsmøte med fagdager i Narvik. Hva kommer du til å fokusere på?

I og med at Nordkraft er i Narvik, og har vært gjennom en del endringer, så vil jeg snakke litt om det. Og så vil jeg snakke om regionen som et fornybar-sentrum, i et nordområdeperspektiv. Flere aktører, en kompakt geografi, og konsekvensene av dette. Vi i Nordkraft synes det er interessant. Debatten om utflytting av arbeidsplasser henger sammen med dette. Det er store regulatoriske endringer på gang. Defo representerer jo de små aktørene, så når det er snakk om konsolidering er det mørke skyer på horisonten. Allianser kontra konsern. Jeg mener det finnes barrierer mot den sentraliserte stordriftsmodellen det siktes mot. Det syns jeg er interessant å ta opp - politisk, teknologisk og beredskapsmessig - når denne medlemsmassen nå skal samles i Narvik. Jeg kan ikke tenke meg noe mer «spot on» tema, egentlig.

Sist du ble intervjuet av Defo snakket du om muligheter for utbygging vindkraft nordpå. Hvordan står det til på dette området?

Vi sitter på en del muligheter som vi har jobbet aktivt med. Samtidig er vi et kraftselskap som har hatt finansielt stress. Så vi har vært klar over at det å investere selv ikke er gjørbart. Vi har kommet dit at det finske selskapet Fortum har kjøpt tre ting av oss: en vindpark vi har oppe og går, og to planlagte prosjekter i Narviks bakgård – et i Ånstadblåheia og et som heter Sørfjorden vindpark. Til sammen utgjør de to som ikke er er bygd enda en investering på rundt 1.5 milliarder kroner i vind. Når disse tre er bygd vil de være i størrelsesorden 450 GWh, med Narvik som sentrum. Vår rolle blir å forestå ved utbygging, og vi vil også gjøre en avtale med Fortum om drift. Vi setter første spade i bakken neste uke, med markering på Sortland. Når man ser på vindressursene i Norge så er de ganske store i nord. Dette er kjempespennende. 

Du nevner mulighetene for å gjøre Narvik og regionen til et fornybar-sentrum. Hvor skandinavisk vil dette samarbeidet eventuelt være?

I lille Nordkrafts ånd så har vi etablert et tydelig skille mellom operatør og eier, likt det du har sett i olja i flere tiår. Dette er ikke bare for å være smarte, men også fordi vi er blakke. Vi har to partnere – Fortum og et britisk fond som heter Standard Life. De sitter som en finansiell eiere, og så opererer vi småkraftverk selv. Når jeg snakker om fornybarsentrum snakker jeg om flere ting. Norges arktiske universitet (UiT) skal satse på fornybar energi, og kommer til å opprette på åtte professorater innen feltet. Så du ser at akademia tar skritt innen fornybart, og jeg tror at vi her i nord har en bra geografisk lokalisering for å gjøre dette. Når du også har avdelingskontorer for NVE, Statnett og Statkraft, i kombinasjon med lokale selskaper, så kan man bygge videre på dette.

Flere offentlige arbeidsplasser kunne med fordel legges til Narvik, uten at det er distriktspolitikk. Det er åpenbare fordeler med å satse på denne klyngen. En slik satsing kommer også til å bygge opp under nordområdesatsingen, som ikke bare er forsvar, men også naturressurser. Senere i dag skal jeg i et møte med blant andre Anne Husebekk (rektor, UiT), Thomas Norvoll (fylkesrådsleder i  Nordland), ordfører Rune Edvardsen og Jan-Frode Janson (konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge). Hele landsdelen er samlet i et forsøk på å få til et fornybart-cluster. Skal vi ha en klynge så må alle samarbeide. Da vi snakket med ham om dette sa Victor Norman «hvis ikke dere klarer å flytte én arbeidsplass fra Tromsø til Narvik, så vil dere aldri klare å flytte jobber fra Oslo til Narvik». Så dette er et landsdelsinitiativ, noe som er veldig spennende. Vi synes også det er kjempeartig at Defo er her i mai, så vi vil prøve å finne noen møtepunkter mellom Defo, Defos gjester og vi som bidrar i denne gruppen.

Hvordan blir det å få Defo-årsmøtet til Narvik?

Jeg synes det er hyggelig, både som lokalpatriot, men også som leder av et selskap med hovedkontor her. Statkraft har et av sine fire regionkontorer her. De drifter kanskje ti Nordkraft fra den enheten. Statnett har avdelingskontor og bygger store forbindelser til Nordland og Troms. NVE har regionskontor i Narvik. UiT har hele sitt teknologiske fakultet i Narvik, så jeg vil påsta at alle ingeniører som jobber i sektoren i denne landsdelen har vært innom Narvik. Så jeg synes byen er et tyngdepunkt for fornybart i landsdelen. Når man snakker om «nordområdesatsingen» så dreier denne politikken seg i praksis om naturressurser – fisk, fornybar energi og olje. Forrnybar energi i nord setter nordområdesatsingen i et nytt perspektiv. Og selvsagt er det også et håp om at man er en fornuftig vertsby.

26. april 2017