None
Fornøyd Trond T. Lauritsen, administrerende direktør i Sykkylven Energi, er fornøyd med utfallet i saken. Foto: Privat    
Medlemmer

Sykkylven Energi vant fram - fri konkurranse på kjøp av bredbåndstjenester

av Knut Lockert
02. mars 2017
Sunnmøre Tingrett slår fast at det blir fri konkurranse på kjøp av bredbåndstjenester i bedriftsmarkedet levert over fiberlinjene til Sykkylven energi.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Utgangspunktet for saken var at selskapet PC Support og Sykkylven Energi hadde en femårsavtale som ga PC Support et faktisk monopol på levering av bredbåndstjenester til bedriftsmarkedet i Sykkylven.

I april 2016 gikk avtalen ut. Da valgte Sykkylven Energi å åpne for fri konkurranse for levering av innholdstjenester til bedriftsmarkedet over selskapets fibersystem.  

PC Support var uenige i at Sykkylven kunne åpne for fri konkurranse, og gikk rettens vei mot Sykkylven Energi. PC Support mente at konflikten skyldtes et illojalt brudd på samarbeidet fra Sykkylven Energi sin side. Dette fordi et annet selskap ble innleid som ny nettoperatør, og fordi disse henvendte seg til PC Supports kunder.

PC Support krevde i realiteten en monopolstilling for leveranse av bredbånd til næringslivet. Grunnlaget for kravet fra PC Support var – i tillegg til avtaletolkning – statsstøtteregler, offentlighetsloven og konkurranseloven, opplyser Kvale advokatfirma, ved Kristin Ourom, til Defo.

Ourom var prosessfullmektig for Sykkylven Energi. Ourum understreker at dommen kan bli anket.

Konsekvens

I en pressemelding fra Sykkylven Energi skriver administrerende direktør i Sykkylven Energi, Trond Trane Lauritsen, at han er fornøyd med dommen.

– Nemnde tenester er verksemdkritiske for dei fleste, og det har vore avgjerande at næringslivet i Sykkylven skal stå fritt til å velje samarbeidspartnar og leverandør av desse tenestene, skriver Lauritsen.

– Marknadsmodellen som Sykkylven Energi har etablert, er i samsvar med etablerte marknadsløysingar elles i landet, og gir andre tenesteleverandørar tilgang til å leige fiberkapasitet frå Sykkylven Energi, heter det videre.

Konsekvensen av dommen slik den står i dag er at Sykkylven Energi fritt kan åpne fibernettet sitt for alle innholdsleverandører for levering av innholdstjenester (inkludert bredbånd) til bedriftskunder i Sykkylven kommune. Dermed opphører monopolsituasjonen.

Morten Braarud, leder i Defo og KS Bedrifts bredbåndsutvalg, var sakkyndig vitne i saken.

– Det er en grunn til at man inngår tidsbegrensende kontrakter og en av årsakene til dette er at aktørene må kunne se hen til hva som skjer i markedet.  Dessuten er dommen i tråd med en forventet utvikling med mer åpenhet og stadig mindre monopol, sier Braarud.

 

02. mars 2017