None
Foto: Nordea    
Årsmøte

Kort prat med Thina Margrethe Saltvedt

av Redaksjonen
16. mars 2017
I foredraget sitt på Defos årsmøte vil Thina Margrethe Saltvedt, sjefanalytiker olje/makro i Nordea, fokusere på næringsmulighetene i det grønne skiftet.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Hei Thina, vi gleder oss til foredraget ditt på Defos årsmøte i Narvik. Du har fortalt oss at du skal holde foredrag om det grønne skiftet. Hva kommer du til å fokusere på?

Som oljeanalytiker fokuserer jeg mye på hvilken effekt det grønne skiftet får på oljemarkedet. Ting skjer veldig fort, og jeg mener at det grønne skiftet får mye drahjelp fra den industrielle revolusjonen vi er inne i nå. Jeg kommer til å snakke om påvirkningen alt fra elbiler til førerløse biler og 3D-printing kommer til å ha på oljeetterspørselen. Jeg kommer selvfølgelig også til å snakke om prisfallet på vind og sol. Det er liten tvil om at det er økende interesse for fornybar energi blant investorer. Dette begynner å bli en sektor med god lønnsomhet. Optimismen for sektoren er bratt stigende, vil jeg si.

Hvordan tror du disse omveltningene vil påvirke små- og mellomstore norske energibedrifter i fremtiden?

Norge har allerede en elektrisitetsproduksjon som er så å si grønn. Alle må bidra, og Norge har mye grønn energi som kan eksporteres. Det at vi har tilgang på grønn energi gjør at selskaper som Hydro legger produksjonen her fordi de ønsker å redusere CO2-utslippene og gjøre aluminiumsproduksjonen mer miljøvennlig. I tillegg satses det på for eksempel grønne datalagringshaller. Norge er også i gang med å skape en helt ny skipsflåte, hvor grønne ferger, turistskip og fiskebåter allerede har kommet på markedet. Det at vi allerede har grønn energi med mange små- og mellomstore selskaper gjør at vi har en god base. Vi har gode muligheter til å bygge opp industri rundt dette. Det er en veldig viktig oppgave, nå som vi skal skape nye arbeidsplasser, og disse helst skal være grønne i tillegg. Oljen har nådd toppen og vil ha en avtagende betydning. Vi er inne i en omstilling, og der mener jeg disse selskapene har en stor betydning.

I et portrettintervju i Dagens Næringsliv i 2014 ga du uttrykk for at du syntes utviklingen her til lands gikk litt tregt. Er du fortsatt av den samme oppfatningen? Opplever du at disse energiselskapene er «på ballen» når det gjelder det grønne skiftet?

Mye har forandret seg siden den gangen. Den store oljenedturen har fått folk til å tenke nytt. Se på verftene på vestlandet, der har omstillingen kommet tydelig i gang. Deler av Trondheimsfjorden er satt av til å bygge selvkjørende båter. Nedturen vi har sett siden 2014, og de store, tunge oppsigelsesrundene, har frigjort veldig mye kompetent arbeidskraft. Det er mye sterk innovasjonskraft, og det har vi begynt å se resultatene av. Etter at vi fikk kniven på strupen har det begynt å skje ting. Fremdeles synes jeg politikerne er litt sidrompa. Ja, det er valgår, men jeg tenker likevel at industrien går fortere enn politikerne. De kunne bidratt betydelig mer til å skru opp tempoet på det grønne skiftet.

Hva tror du vil være den største utfordringen for små og mellomstore energibedrifter fremover?

– Så langt har en liten utfordring vært at det har vært lave kraftpriser. Lønnsomheten har vært under press. Før man får høyere karbonpriser, bedre leveringskapasitet til kontinentet og mer integrerte nett i tillegg til kan det nok fortsatt prisen være en utfordring. Den grønne satsingen her til lands har vært fragmentert – med små selskaper som har jobbet alene. De burde jobbet mye tettere sammen! Det hadde styrket synligheten, gjennomslagskraften og påvirkningsevnen.

Thina Margrethe Saltvedt

Sjefanalytiker olje/makro i Nordea

Alder: 46

Utdanning: Diplomøkonom fra BI. Doktorgrad ved University of Manchester Institute of Science and Technology.

16. mars 2017