UTVIKLING Når smarte strømmålere (eller AMS) i 2019 er på plass over hele landet, vil strømforbruk for vanlige forbrukere revolusjoneres. Nå fpår NVE og Strålevernet henvendelser fra individer og organisasjoner som vil reservere seg mot nyvinningen.     Foto: Ringeriks-Kraft AS
Teknologi

Ber om fritak for AMS

av Redaksjonen
Med ulik begrunnelse ber privatbrukere og offentlige aktører om fritak for installasjon av AMS-målere. I påvente av nye regler åpner NVE for midlertidig fritak. Søknader om fritak er det opp til nettselskapene å vurdere.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Innen første januar 2019 skal alle husstander i Norge ha installert såkalte smarte (eller automatiske) strømmålere, også kjent som AMS. Disse måler strømforbruket og sender informasjon automatisk fra kunde til netteier. I flere deler av landet er AMS allerede på plass.

Fordi AMS baserer seg på trådløs overføring av informasjon, har enkelte grupper gitt uttrykk for at de er skeptiske til teknologien. Ifølge en artikkel på Din Side har 600 nordmenn så langt søkt om unntak fra innføring av AMS. Foreningen for el-overfølsomme (FELO) er blant dem som mener at strålingen fra AMS-målerne.

AVKREFTER PÅSTANDER

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens Strålevern mener skadeeffekten ikke kan dokumenteres med henvisning til stråleverdier. De åpner imidlertid for at enkelte brukere kan oppleve uro på grunn av teknologien.

Kundens begrunnelse er typisk påstander om ubehag eller helseplager forårsaket av AMS, samt frykt for overvåking og at personopplysninger skal bli misbrukt. NVE vil holde fast ved at nettselskapene som utgangspunkt skal kreve at kunder som krever fritak for installasjon av AMS-måler så langt mulig dokumenterer grunnlaget for dette, skriver seksjonssjef Guro Grøtterud og seniorrådgiver Arne Vennjum i et skriv om dispensasjon fra kravet om AMS-måler, sendt før jul.

I skrivet understreker NVE at nettselskapene (i tråd med gjeldende forskriftsbestemmelser om AMS) ikke har plikt til å installere dersom «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker».

Det er tilstrekkelig at f.eks. en lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås kan knyttes til AMS, skriver Grøtterud og Vennjum videre.

MIDLERTIDIG FRITAK

Ifølge NVE tyder tilbakemeldinger både fra nettselskaper og kunder på at de ulike selskapene har «noe ulik» praksis når det kommer til håndhevelsen av denne bestemmelsen, spesielt når kunder nekter eller ber om fritak for installasjon av AMS.

NVE anbefaler nettselskapene å ikke være restriktive i innvilging av fritak, noe som innebærer at de kan gi midlertidige unntak til kunder som av ulike årsaker ikke vil bytte til AMS-måler. De oppfordrer imidlertid nettselskapene til å være nøye med å registrere alle fritak, samt begrunnelsen for hvert enkelt tilfelle, slik at NVE etter 2018, i samråd med bransjen, kan ta stilling til om det skal fastsettes mer permanente kriterier for fortsatt fritak.

NVE påpeker at det ikke bare er bekymrete privatpersoner som ber om fritak. Forsvaret har også kontaktet NVE med forespørsler om fritak for AMS, da de mener at et bytte til AMS ikke vil være hensiktsmessig på spredte militære installasjoner med lav last.

SIKRE I SIN SAK

På Energi Norge sine nettsider om utrulling av AMS-målere heter det at stråling fra en vanlig mobiltelefon er 50 000 ganger sterkere enn strålingen fra en AMS-måler. Statens strålevern er tydelige på at teknologien er trygg å bruke.

Felles for disse teknologiene er at strålinga er kortvarig og svak, og ikke helsefarlig, skriver Statens strålevern på sine nettsider.

Statens strålevern påpeker at målerne det er snakk om bruker flere forskjellige teknologier. Noen sender signaler via strømnettet, mens andre sender via mobilnett eller radionettverk. Data fra strømmålere som sender over mobilnettet blir som oftest sendt via GSM 900, en type sender som typisk har svært svak stråling, som oftest målt til kun noen tusendeler av godkjente grenseverdier.

Det er dermed ikke grunnlag for Strålevernet å pålegge netteiere å redusere strålingen fra smarte strømmålere. Ønsker du som strømkunde ikke å få installert en smartmåler hjemme, må du ta det opp med netteier, skriver Strålevernet.

Fakta om smarte strømmålere (AMS)

Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om kraftforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket.

Strømkundene vil få mulighet til å ta styringen over strømforbruket sitt og bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte.

Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019.

Kilde: Defo.no