None
Medlemmer

Kort prat med Hemsedal Energi

av Redaksjonen
28. februar 2017
Denne uken tar Defo «en kort prat» med Per Gunnar Markegård, administrerende direktør i Hemsedal Energi.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Har Hemsedal Energi noen spennende prosjekter på gang ut mot lokalsamfunnet?

Det satses på bredbånd. Sammen med Hallingdal Kraftnett AS og Ustekveikja Energi AS har vi kjøpt opp et tjenesteselskap innen bredbånd. Vi har dannet Bruse AS som skal levere tjenester som internett, TV og andre tjenester som kan leveres via fibernettet. Vi har investert mye i fibernett, men det er fortsatt områder som ikke er bygget ut der det satses på videre utbygging.

Hvilke utfordringer står øverst på blokka hos dere om dagen?

Det å tilpasse oss endringenene i energiloven. Innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille er en utfordring for oss som er et forholdsvis lite vertikalintegrert selskap. Spørsmål som hvordan vi skal kunne opprettholde vår effektivitet er sentrale. Da er det viktig å holde kostnadene nede – det er én av mange utfordringer vi står overfor.

Hvilken energisak har fått for lite oppmerksomhet?

Det selskapsmessige og funksjonelle skillet synes jeg har fått for liten oppmerksomhet. Hvilke følger vil det få for kundene våre? Jeg tror det vil bli en ekstra kostnad som kundene må betale.

Hvilken betydning har energiselskapet for lokalsamfunnet?

Det viktigste er sikker strømforsyning og god beredskap. Det er kjernevirksomheten vår. Vi har også vært sentrale i bredbåndsutbygging og ser at dette blir mer og mer viktig for både de som bor i bygda og for hytteeiere. Vi har hatt en enorm vekst i folketallet de siste årene og det skjer mye i Hemsedal med utbygging, særlig innen turisme.

Vi er opptatt av å bruke lokale tjenester som gir arbeidsplasser og er en støttespiller til lokale lag og foreninger.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Hva engasjerer deg i lokalsamfunnet?

Jeg er opptatt av å ta vare på lokale arbeidsplasser og legge til rette for nye. Her i Hemsedal har vi mange mange arbeidsplasser innen turisme på vinterstid, men det er også viktig å få flest mulig helårsarbeidsplasser. Ellers er jeg opptatt av lokal kultur og idrett.

Hva er fokusområdet for Hemsedal Energi i 2017?

Det er å gjennomføre AMS-utrullingen som vi er midt oppe i nå. Vi er godt i gang og har snart utført cirka 50 prosent. Over halvparten av kundene våre er hytter og det gir ekstra utfordringer. Ellers er det fokus på tilpasninger til blant annet Elhub. Det er også fokus på strategiarbeid.

Hvem ville du snakket med akkurat nå istedenfor oss?

De ansatte på Hemsedal Energi. De står på for bedriften.

Visste du at Hemsedal Energi i fjor ble kåret til Norges mest pålitelige nettselskap? Les mer her

Kort om Per Gunnar

Familie: Gift, én sønn
Alder: 56 år gammel
Utdanning: Økonom

Kort om Hemsedal Enegi

Hemsedal Energi ble stiftet i 1936 som Hemsedal kommunale elektrisitetsforsyning. Selskapet er i dag et kommunalt foretak, med 12 ansatte og 3950 nettkunder. Hemsedal Energi driver med kraftsalg, nettdrift og bredbånd. Selskapet er en viktig samfunnsaktør i lokalsamfunnet og en støttespiller for lokal idrett og kultur.

28. februar 2017