None
Foto: bilde hentet fra Facebook-siden til Alta Kraftlag.    
Medlemmer

En kort prat med Alta Kraftlag

av Redaksjonen
20. februar 2017
Defo har snakket med Per-Erik Ramstad, administrerende direktør i Alta Kraftlag, om hva som står øverst på agendaen hos selskapet om dagen.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Har dere noen spennende prosjekter på gang?

I Alta Kraftlag er vi i full gang med pilotprosjektet vårt innenfor Smart Strøm (AMS). Vi gjør det aller meste selv, med egne montører, egne ingeniører, egne kundebehandlere og så videre. Vi skal skifte ut ca. 12 500 målere før fristen går ut, så dette er et stort prosjekt for oss.

I tillegg til å være krevende, både logistikk- og kostnadsmessig, samt at varigheten er utfordrende, så ser vi på dette som et gigantisk omdømmeprosjekt. At vi omtaler Smart Strøm som et omdømmeprosjekt har som konsekvens at vi «gjør alt sjøl». Vi skal besøke alle kundene og det overlater vi ikke til andre.

Videre holder vi på med to større utbygginger i egen regi. En ny transformatorstasjon 132/22kV med tilhørende 132 kV linje, som etter hvert skal tilkobles Statnetts nye 420 kV stasjon i Alta. Vi holder også på med byggingen av Mølleelva Kraftverk i Kåfjord i Alta, samt at vi gjennomgår og kvalitetssikrer prosjektet Langfjordhamn Kraftverk for å fremskaffe underlag til investeringsbeslutning.

I tillegg er vi gjennom Finnmark Kraft med på byggingen av Hamnefjellet Vindkraftverk ved Båtsfjord i Finnmark. Her er byggingen kommet godt i gang.

Hvilke utfordringer står øverst på blokka hos Alta Kraftlag om dagen?

Utfordringene står i kø. Først og fremst det å gjennomføre Smart Strøm og byggeprosjektene nevnt over. Så er det utredninger og beslutninger på hvordan vi skal organisere oss etter endringene i energiloven, med innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille.

Hvilken energisak mener du har fått for lite oppmerksomhet?

Betydningen av endringene i energiloven fikk for lite oppmerksomhet. På slutten av prosessen tok engasjementet seg opp, men det burde nok skjedd mye tidligere. Det å kjøre landsdekkende prosesser som kommunereformen samtidig med gjennomgripende endringer i energiloven er ikke særlig gjennomtenkt, det er svært mange kommunale eiere av everk som er «begravd» i kommunereformen samtidig som de skal være oppdaterte eiere.

Dersom dette var et gjennomtenkt trekk fra myndighetenes side, er det enda mer betenkelig.

Hva betyr ditt energiverk for lokalsamfunnet?

Vi er viktige i lokalsamfunnet, først og fremst som leverandør med lav pris og høy leveringssikkerhet på strøm, og dernest som leverandør av kritisk infrastruktur nummer to – tjenester på fiber. Alta har et sterkt næringsliv, med mange svært kompetente aktører, innenfor bygg og anlegg spesielt, men også oppdrett og annen virksomhet.

Hva brenner du for/engasjerer deg i lokalsamfunnet?

Personlig er jeg opptatt av idrett og kultur for barn og unge. Vi er heldige i Alta som har et svært variert tilbud til så godt som alle, uansett interesse. Her er det viktig å være med å bidra der man kan.                           

Kjører du fossil eller elektrisk bil?

Jeg kjører helst motorsykkel!

Kort om Per Erik Ramstad

Familie: Kone og to barn på 13 og 15 år
Alder: 55 år
Utdanning: Montør, ingeniør
Tidligere arbeidsplasser: Jobbet i installasjonsbransjen for lenge siden

Kort om Alta Kraftlag

Alta Kraftlag har ca. 12 500 nettkunder og 4 500 fiberkunder. Disse betjenes av 65 ansatte som enten jobber ved hovedkontoret i Alta, eller på en av våre montørstasjoner i Øksfjord i Loppa eller Burfjord i Kvænangen. Vi forsyner hele Alta kommune og hoveddelene av Loppa (Finnmark) og Kvænangen kommune (Troms). Vi er et samvirkeforetak hvor kundene velger delegater til vårt øverste organ, årsmøtet.

Alta Kraftlag har tre egne kraftverk. Nummer fire er underveis og nummer fem er under utredning. Kraftlaget eier også andre verk sammen med naboer – Kvæangen kraftverk, Porsa kraftverk og Finnmark Kraft.

20. februar 2017